کارنامه‌ی آزمون: پایان یا آغاز؟

آزمون‌های کانون برنامه‌ای است و در نگاه برنامه‌محور، حضور در هر آزمون برنامه‌ای به معنای فرصتی است که آغازی دوباره را برای شما فراهم می‌کند. یعنی شما هیچ‌گاه در نقطه‌ی پایان قرار نخواهید گرفت.

کارنامه‌ی آزمون: پایان یا آغاز؟

وقتی آزمون به پایان می‌رسد و کارنامه‌ی آزمون صادر می‌شود می‌توانیم دو نگاه داشته باشیم. اول اینکه فکر کنیم این یک پایان برای تلاش دو هفته‌ای ما بوده است و دومی هم اینکه آن را آغازی برای دو هفته‌ی پیشِ رو ببینیم. 

آزمون‌های کانون برنامه‌ای است و در نگاه برنامه‌محور، حضور در هر آزمون برنامه‌ای به معنای فرصتی است که آغازی دوباره را برای شما فراهم می‌کند. یعنی شما هیچ‌گاه در نقطه‌ی پایان قرار نخواهید گرفت.

حال سؤال این‌جاست که چگونه می‌توانیم پایان یک آزمون را تبدیل به یک آغاز هیجان‌انگیز کنیم؟ بدون‌شک هدف‌گذاری می‌تواند پاسخی بر این سؤال باشد.

آزمون می‌دهید و بازخورد می‌گیرید. حالا با هدف‌گذاری که برای خود می‌کنید به فکر برنامه برای آزمون بعدی خواهید افتاد! هدف‌گذاری به شما کمک خواهد کرد تا بدانید برای دو هفته‌ی آینده باید روی کدام درس‌ها تمرکز بیشتری کنید؟ کدام درس‌ها نیاز به تمرین بیشتر دارند؟ کدام درس‌ها را باید هر روز در برنامه‌تان قرار دهید؟ 

پایان هر آزمون را با هدف‌گذاری برای خودتان تبدیل به یک آغاز کنید تا با آرامش آغازی دوباره داشته باشید.

5/30/2023 11:51:42 AM
Menu