رشته حسابداری از نگاه شکوفه جعفری (کارشناس ارشد)

تغییرات سریع جامعه امروزی حسابداری را که در ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات اساسی اقتصادی در موسسات مختلف مورد استفاده می‌باشد بسیار پیچیده کرده است لذا تصمیم گیری صحیح و دقیق‌تر بر مبنای اطلاعات ق...

رشته حسابداری از نگاه شکوفه جعفری (کارشناس ارشد)

برای مشاهده فیلم معرفی رشته حسابداری کلیک کنید  شکوفه جعفري- ويراستار حسابداري

کارشناسي- دانشگاه تهران

ارشد- دانشگاه الزهرا (س)

 

مقطع کارشناسي


     تغييرات سريع جامعه امروزي حسابداري را که در ثبت و تجزيه و تحليل اطلاعات اساسي اقتصادي در موسسات مختلف مورد استفاده مي باشد بسيار پيچيده کرده است  لذا تصميم گيري صحيح و دقيق تر بر مبناي اطلاعات قابل اعتماد بسيار ضروري به نظر مي رسد. بنابراين حسابداري نقش مهمي را در سيستم اقتصادي و اجتماعي هر جامعه ايفاء مي کند. ادامه تحصيل در اين رشته منوط به شرکت در آزمون سراسري (از هر 3 رشته رياضي، تجربي و انساني) و قبولي در آن مي باشد. به دليل طرفداران زياد اين رشته امروزه اکثر واحدهاي دانشگاهي دولتي و آزاد در اکثر شهرهاي کشور به ارائه اين رشته مي پردازند.


دروس مربوطه. در طول 4سال تحصيل (معادل 8 ترم تحصيلي) تعداد 143 واحد درسي بايد گذرانده شود. دروس مربوط به اين رشته شامل 3 گروه درسي، دروس عمومي (زبان خارجه عمومي، معارف اسلامي 1و 2، اخلاق اسلامي، تربيت بدني 1و2، فارسي عمومي، تاريخ اسلام، انقلاب اسلامي و ريشه ها، متون اسلامي، جمعيت و تنظيم خانواده)، دروس تخصصي (اصول حسابداري 1و 2 و3، حسابداري ميانه 1و 2، حسابداري پيشرفته 1و 2، حسابداري صنعتي 1و 2و 3، حسابداري مالياتي، اصول تنظيم و کنترل بودجه دولتي، زبان تخصصي، مديريت مالي 1و 2، حسابداري و حسابرسي دولتي، حسابرسي 1و 2، مباحث جاري در حسابداري)، و دروس پايه (اصول علم اقتصاد 1و 2، حقوق بازرگاني، مباني سازمان و مديريت، روانشناسي عمومي، رياضيات و کاربرد آن در مديريت، آمار و کاربرد آن در مديريت،  پژوهش عملياتي1و 2، ماليه عمومي و خط مشي مالي دولتها، مديريت توليد، روش تحقيق و ماخذ شناسي، مباني و کاربرد کامپيوتر در مديريت، مباني جامعه شناسي، پول و ارز و بانکداري، توسعه اقتصادي و برنامه ريزي) مي باشد.


آينده شغلي. فارغ التحصيلان دوره کارشناسي رشته حسابداري توانائي لازم در کسب مشاغل و ايفاي نقشهاي زير را دارند:


1. انجام کليه امور حسابداري در موسسات بازرگاني، بانکها و واحدهاي توليدي و صنعتي.


2. تصدي کليه امور حسابداري در موسسات دولتي و شهرداريها.


3. اشتغال به حرفه حسابرسي در موسسات حسابرسي.


4. ايفاي وظيفه در بورس و بازار سرمايه.


 


مقطع کارشناسي ارشد


     دوره کارشناسي ارشد رشته حسابداري به منظور آموزش تخصصي حسابداري به دانشجوياني که درآينده در حرفه حسابرسي يا مشاغل مختلف حسابداري در موسسات بازرگاني، صنعتي و دولتي مشغول کار خواهند شد، تدوين گرديده است. بديهي است دانشجوياني که درحال حاضر به کار حسابرسي و حسابداري اشتغال دارند با گذرانيدن اين دوره اطلاعات و معلومات تخصصي خود را افزايش داده و مسئوليت هاي سنگين تري را عهده دار خواهند گرديد. علاوه بر اين فارغ التحصيلان اين دوره تحت ضوابطي که ستاد انقلاب فرهنگي تعيين مي کند، مي توانند به امر تدريس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي اشتغال پيدا کنند. تحصيل در مقطع ارشد اين رشته نيز منوط به شرکت در آزمون سراسري ارشد و قبولي در آن مي باشد، که اين امر نياز به مطالعه دروس تخصصي رشته، رياضي و آمار و زبان خارجي دارد. امروزه اکثر واحدهاي دانشگاهي دولتي و آزاد به ارائه اين رشته مي پردازند.


دروس مربوطه. در طول 2 سال تحصيلي (معادل 4ترم) تعداد 33 واحد بايد گذرانده شود. دروس مربوط به اين رشته شامل تئوري حسابداري 1و 2، حسابداري مديريت، حسابداري دولتي پيشرفته، تصميم گيري در مسائل مالي، مباحث جاري حسابداري، حسابرسي پيشرفته، بررسي موارد خاص در حسابداري، سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري، اقتصاد مديريت يا سيستم هاي حسابداري يا پژوهش عملياتي پيشرفته ( انتخاب يکي از اين سه درس به صورت اختياري)، تحليل آماري و در نهايت 4 واحد پايان نامه مي باشد.

 

آينده شغلي. فارغ التحصيلان دوره کارشناسي ارشد رشته حسابداري مي توانند به عنوان حسابرس يا مسئول حسابداري و امور مالي در موسسات مختلف اشتغال پيدا کنند. فارغ التحصيلاني که در شرکتهاي بزرگ استخدام مي شوند قادر خواهند بود در قسمت هاي تخصيص منابع يا سيستم هاي اطلاعاتي مديريت و در مشاغل تحليل گر مالي يا حسابرس داخلي مشغول به کار شوند و يا مسئوليت بخشي از کار برنامه ريزي و کنترل مالي را عهده دار گردند. مسئوليتهاي ديگري که فارغ التحصيلان اين دوره در موسسات بزرگ مي توانند عهده دار گردند، بودجه بندي و تجزيه و تحليل و برنامه ريزي و آينده نگري است. فارغ التحصيلان اين دوره پس از کسب تجريه کافي مي توانند در سطوح مختلف مديريت مالي و حسابرسي انجام وظيفه نموده و در اداره موسسه کمک هاي موثري به مديريت نمايند.