معرفی رشته ها

برچسب ها

مطالب مرتبط با معرفی رشته ها

1397 اسفند

بازار کار رشته کاردرمانی

بازار کار رشته معماری

بازار کار رشته‌ی مهندسی پزشکی

آشنایی با رشته علوم قرآن و حدیث در دانشگاه تهران

آشنایی با رشته باستان شناسی در دانشگاه تهران

آشنایی با رشته زبان شناسی در دانشگاه تهران

اشنایی با رشته زبان و ادبیات عربی در دانشگاه تهران

آشنایی با رشته فلسفه در دانشگاه تهران

آشنایی با رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران

1397 آبان

معرفی مشاغل ویژه‌ی نهمی ها: معرفی شغل مهندس پزشکی

1397 مرداد

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته علوم مهندسی دانشگاه تهران )

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی معدن )

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی مواد و متالورژی )

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی نفت )

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی صنایع )

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی برق )

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی هوافضا )

معرفی رشته‌های مهندسی از زبان دانشجویان برتر

آشنایی با رشته «برق ساختمان» در شاخه کاردانش

معرفی رشته عکاسی (دانشگاه معماری و هنر پارس)

معرفی رشته ادبیات نمایشی دانشگاه معماری و هنر پارس

آشنایی با رشته «طراحی و توسعه صفحات وب» در شاخه کاردانش

معرفی اپلیکیشن‌های جدید شاخه‌ی فنی و حرفه‌ای

دکتری پیوسته بیوتکنولوژی از نگاه سیدسعید متقی(رتبه 56 کشور)

آشنایی با رشته «نقشه‌کشی ساختمان» در شاخه کاردانش

آشنایی با رشته «برق صنعتی» در شاخه کاردانش

1397 تیر

آشنایی با رشته «امور اداری» در شاخه کاردانش

"روزی با دانشگاه تهران" همزمان با انتخاب رشته کنکور 97

1397 خرداد

برنامه و کتاب‌های درسی رشته «الکترونیک»

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی شیمی )

بیشتر