حسابداری

مطالب مرتبط با حسابداری

خرداد 1398

برنامه و کتاب‌های درسی (سال 97) رشته «حسابداری» هنرستان

اردیبهشت 1398

آشنایی با رشته «بورس و اوراق بهادار» در شاخه کاردانش

کتاب‌های آبی پایه دوازدهم ویژه کنکور هنرستان

فروردین 1398

دشوارترین سوالات حسابداری دوازدهم هنرستان آزمون 16 فروردین (1)

نکته‌های مهم «طبقه‌بندی اقلام ترازنامه» رشته حسابداری دوازدهم

دشوارترین سوالات حسابداری دوازدهم هنرستان آزمون 16 فروردین (3)

دشوارترین سوالات حسابداری دوازدهم هنرستان آزمون 16 فروردین (2)

نکته‌های مهم «ترازنامه» از رشته حسابداری دوازدهم هنرستان

سوالات دام‌دار آزمون 7 فروردین حسابداری دوازدهم هنرستان (4)

سوالات دام‌دار آزمون 7 فروردین حسابداری دوازدهم هنرستان (3)

سوالات دام‌دار آزمون 7 فروردین حسابداری دوازدهم هنرستان (2)

سوالات دام‌دار آزمون 7 فروردین حسابداری دوازدهم هنرستان (1)

نکته‌های مهم درس حسابداری تهیه و تنظیم صورت‌های مالی دوازدهم

نکته‌های مهم پودمان 4 حسابداری بهای تمام شده دوازدهم هنرستان

دی 1397

برای قبولی در رشته حسابداری بایداز10سوال به چندسوال پاسخ دهید؟

تیر 1397

آشنایی با رشته «امور اداری» در شاخه کاردانش

نکته‌های مهم «حسابداری دریافت‌ها» از رشته حسابداری دهم

نکته‌های مهم «حسابداری خرید کالا» از رشته حسابداری دهم هنرستان

نکته‌های مهم «کلیات» حسابداری از دانش فنی پایه دهم هنرستان

خرداد 1397

برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «حسابداری»

اسفند 1396

درسنامه حسابان لگاریتم و مثلثات( 18 اسفند)

بهمن 1396

آشنایی با رشته «حسابداری مالی» در شاخه کاردانش

دی 1396

با کتاب جامع حسابداری دهم هنرستان آشنا شوید

مرداد 1396

حسابداری ازنگاه احمد محمود آبادی (حسابداری دانشگاه تهران)

تیر 1396

معرفی شغل حسابداری

مرداد 1392

رشته حسابداری از نگاه شکوفه جعفری (کارشناس ارشد)

بیشتر