جعفر مفتاح

جعفر مفتاح
درباره من

فعالیت در دسته بندی های

  • 43هنرستانی ها
  • 16کتاب های کانون
  • 9رتبه های برتر کنکور و آزمون
  • 6کنکوری ها و دوازدهم
  • 4اخبار و رویداد ها
  • 3مشاوره
  • 2جمع بندی کنکور 93
  • 2کنکور 99
  • 1روانشناسی و یادگیری
  • 1کنکور 93

آخرین مطالب

5/28/2023 2:27:48 PM