تحلیل کنکور سراسری 1400 هنرستان، کلید و پاسخ تشریحی

روز جمعه 22 مرداد 1400، کنکور هنرستان در سراسر کشور در 5 رشته‌ی حسابداری، کامپیوتر، مکانیک خودرو، الکتروتکنیک و تربیت بدنی برگزار شد.

تحلیل کنکور سراسری  1400 هنرستان، کلید و پاسخ تشریحی

تحلیل کنکور سراسری  ۱۴۰۰ هنرستان، کلید و پاسخ تشریحی


روز جمعه ۲۲ مرداد ۱۴۰۰، کنکور هنرستان در سراسر کشور در ۵ رشته‌ی حسابداری، کامپیوتر، مکانیک خودرو، الکتروتکنیک و تربیت بدنی برگزار شد.

 کارنامه و نتایج کنکور در دهه‌ی دوم شهریور توسط سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

تا کنون سوال‌های عمومی، پایه و شایستگی‌های غیر فنی که مشترک تمام رشته‌هاست و همچنین دفترچه‌ی اختصاصی تربیت بدنی کنکور به دست‌مان رسیده است. 

 این سوالات از سایت کانون قابل دریافت است.

به تدریج، کلید، پاسخ تشریحی و تحلیل کنکور ۱۴۰۰ که توسط همکاران انجام می شود. با ذکر نام همکاران در سایت خواهیم گذاشت.

دقت کنید کلید، پاسخ و تحلیل‌ها از دیدگاه همکاران است. 

هنرستانی های دهم و یازدهم و دوازدهم می توانید با بررسی سوال‌های کنکور از مباحثی که تا کنون خوانده‌اید، یک ارزیابی کلی و چشم انداز مناسبی برای برنامه‌ی مطالعاتی خود همراه با برنامه‌ی راهبردی آزمون نهایی کانون به دست آورید.

در ضمن فایل پاسخ‌ها به تدریج در صفحه هنرستان آپلود می‌شود، فایل‌های ضمیمه را دانلود نمایید.

کلید تربیت بدنی

پاسخ تشریحی ادبیات

پاسخ تشریحی ریاضی

پاسخ تشریحی فیزیک


با آرزوی موفقیت تمام هنرجویان سراسر کشور

محمد جعفر مفتاح 

مدیر علمی دوازدهم هنرستان کانون

4/2/2023 8:25:43 AM