کلاس‌های آنلاین پنج شنبه 5 آبان - رایگان

جهت آشنایی با دبیران و کلاس‌های درسی آنلاین طول سال ، هفته اول برگزاری کلاس‌ها رایگان است. این کلاس‌ها منطبق با برنامه راهبردی آزمون 6 آبان است و برنامه کلاس‌ها به صورت روزانه اعلام خواهد شد.

کلاس‌های آنلاین پنج شنبه 5 آبان  - رایگان

دانش آموزان گرامی ، کلاس های آنلاین درسی منطبق بر برنامه راهبردی کانون زیر نظر دبیران با سابقه و شناسنامه دار آغاز شد.


جهت آشنایی با دبیران و کلاس های درسی آنلاین طول سال ، هفته اول برگزاری کلاس ها رایگان است. این کلاس ها منطبق با برنامه راهبردی آزمون 6 آبان است و برنامه کلاس ها به صورت روزانه اعلام خواهد شد.


جهت ثبت نام در کلاس های طول سال و دریافت مشاوره رایگان خرید کلاس های اصلی ، از طریق لینک روبرو اقدام نمایید : کلیک کنیدبرنامه کلاس های آنلاین امروز پنج شنبه 5 آبان 1401 (رایگان)

زمان بندی و برنامه کلاس های آنلاین درسی رایگان منطبق با برنامه آزمون 6 آبان

زمان بندی و برنامه کلاس های آنلاین درسی رایگان منطبق با برنامه آزمون 6 آبان - روز پنج شنبه 5 آبان

زمان برگزاری کلاس

نام درس

نام دبیر

ساعت 9:00 تا 11:20

ورود به کلاس

فیزیک کنکور ریاضی و تجربی

دبیران دکتر خوش کیش: مهدی حنیفی

ساعت 9:00 تا 12:00

ورود به کلاس

ریاضی یازدهم تجربی

دبیران علامه حلی: سهیل حسن خان‌پور

ساعت 9:00 تا 14:00

ورود به کلاس

زیست شناسی کنکور تجربی

دبیران علامه حلی: محمدمهدی روزبهانی

ساعت 10:00 تا 11:10

ورود به کلاس

ریاضی هشتم

دبیران دکتر خوش کیش: پگاه سیفی

ساعت 10:00 تا 11:10

ورود به کلاس

علوم هفتم

دبیران دکتر خوش کیش: مریم ابراهیمی

ساعت 11:20 تا 12:30

ورود به کلاس

ریاضی هفتم

دبیران دکتر خوش کیش: پگاه سیفی

ساعت 11:20 تا 12:30

ورود به کلاس

علوم هشتم

دبیران دکتر خوش کیش: مریم ابراهیمی

ساعت 11:20 تا 12:30

ورود به کلاس

عربی نهم

دبیران دکتر خوش کیش:متین ابراهیمیان

ساعت 11:20 تا 13:50

ورود به کلاس

زبان انگلیسی کنکور

دبیران دکتر خوش کیش: شهریار فضلعلی

ساعت 12:40 تا 13:50

ورود به کلاس

ریاضی ششم
دبیران دکتر خوش کیش: پگاه سیفی

ساعت 12:40 تا 13:50

ورود به کلاس

علوم نهم
دبیران دکتر خوش کیش: مریم ابراهیمی

ساعت 12:40 تا 13:50

ورود به کلاس

عربی هشتم
دبیران دکتر خوش کیش: متین ابراهیمیان

ساعت 14:00 تا 15:10

ورود به کلاس

ریاضی پنجم
دبیران دکتر خوش کیش: پگاه سیفی

ساعت 14:00 تا 15:10

ورود به کلاس

علوم ششم
دبیران دکتر خوش کیش: مریم ابراهیمی

ساعت 14:00 تا 15:10

ورود به کلاس

عربی هفتم
دبیران دکتر خوش کیش: متین ابراهیمیان

ساعت 15:00 تا 16:30

ورود به کلاس

عربی اختصاصی کنکور انسانی

دبیران علامه حلی: محمدعلی مرتضوی

ساعت 15:20 تا 16:30

ورود به کلاس

ریاضی چهارم
دبیران دکتر خوش کیش:پگاه سیفی

ساعت 16:00 تا 18:30

ورود به کلاس

ریاضی کنکور انسانی
دبیران دکتر خوش کیش:سامان اسپهرم11/29/2022 3:45:00 AM