آزمون مشابه پارسال 7/9-جامعه شناسی-توضیح صوتی-مائده حسنی

در این مطلب قصد داریم 5 تست از آزمون 9 / 7 / 1400 قلمچی را به صورت صوتی بررسی کنیم . امیدواریم مطالب بیان شده ، به شما در یادگیری بهتر ، کمک کند .

آزمون مشابه پارسال 7/9-جامعه شناسی-توضیح صوتی-مائده حسنی

سلام به همه دوستان ! 

در این مطلب قصد داریم 5 تست از آزمون 9 / 7 / 1400 قلمچی را به صورت صوتی بررسی کنیم .

امیدواریم مطالب بیان شده ، به شما در یادگیری بهتر ، کمک کند .

مائده حسنی

رتبه 9 کنکور انسانی 1400
رتبه 9 کنکور زبان 1400
دانشجوی رشته اقتصاد دانشگاه تهران


هر یک از موارد زیر، به ترتیب به کدام یک از انواع استعمار اشاره دارد؟

- کنترل بازار کشورهای دیگر با استفاده از سازمان ها و نهادهای اقتصادی

- پذیرفتن برتری فرهنگی جهان غرب و پیروی از مسیر ترسیم شده آن

- نسل کشی به منظور تامین قدرت سلطه

1) استعمار نو – استعمار فرانو – استعمار قدیم

2) استعمار قدیم – استعمار نو – استعمار نو

3) استعمار نو – استعمار نو – استعمار نو

4) استعمار قدیم – استعمار فرانو – استعمار قدیم


کدام یک از عبارت های زیر، نادرست هستند؟

الف) طی قرون وسطی، آباء کلیسا از شعارها و مفاهیم توحیدی استفاده می کردند، اما رویکرد دنیوی داشتند و دنیاگرایی و سکولاریسم را در عمل دنبال می کردند.

ب) در دوره رنسانس فرهنگ غرب برای تامین نیازهای اقتصادی خود، به سوی حذف پوشش دینی گام برداشت و به تفسیر غیرتوحیدی فرهنگ یونان و روم باستان بازگشت.

ج) رویکرد سکولار که پیش از آن، از طریق هنر و تفاسیر پروتستانی از دین در زندگی اجتماعی و فرهنگ عمومی گسترش پیدا کرده بود، با فلسفه های روشنگری، عمیق ترین لایه های فرهنگ غرب را تسخیر کرد.

د) جوامع غربی به رغم مقاومت هایی که طی قرن بیستم انجام دادند، با استعمار نو و فرانو مواجه شدند.

هـ) مواجهه فرهنگ غرب با فرهنگ اسلام نمونه ای از چالش بین فرهنگ ها و تمدن ها در سطح جهان است و نشان دهنده حضور فعال فرهنگ ها در عرصه جهانی است.

1) الف و ب

2) ب و د

3) هـ و ج

4) ج و د


در ارتباط با دیدگاه «کنت» درباره جنگ، کدام گزینه نادرست است؟

1) او معتقد بود که فاتحان در گذشته تاریخ با غنایم جنگی بر ثروت خود می افزودند.

2) از دیدگاه کنت، با رشد علم تجربی ثروت از طریق غلبه بر طبیعت به دست می آید.

3) بعد از انقلاب صنعتی جنگ در زندگی بشر شدت می یابد و امری ذاتی نخواهد بود.

4) از دیدگاه کنت جنگ در فرهنگ و جامعه جدید غربی امری عارضی و تحمیلی است.


هر عبارت به ترتیب پیامد، معنا یا مفهوم و علت کدام گزینه است؟

- چالش فقر و غنا

- عبور از فردگرایی لیبرالیستی و اقتصاد سرمایه داری

- مخالفت با دخالت دولت در اقتصاد

1) لیبرالیسم اولیه – جامعه آرمانی مارکس – بیهوده دانستن کمک به مستمندان

2) نادیده گرفتن عدالت – سوسیالیسم – مقابله با قحطی ایرلند

3) تکیه بر شعار آزادی به ویژه آزادی اقتصادی – جامعه آرمانی مارکس – به سخره گرفتن وضعیت نوانخانه ها

4) لیبرالیسم اولیه – سوسیالیسم – شکل گیری بلوک شرق و بلوک غرب


در ارتباط با جامعه شناسان قرن بیستم، کدام گزینه درست است؟

1) بر این گمان بودند که در قرن بیستم، نگاه دینی و معنوی به سطوح مختلف زندگی انسان ها باز می گردد و با عناوین افول سکولاریسم و پساسکولاریسم از این دوران یاد کردند.

2) معتقد بودند که همان گونه که بی توجهی به ابعاد دنیوی به بحران منجر می شود، غفلت از ابعاد معنوی مشکل دیگری از بحران را به دنبال می آورد.

3) آنها زمانی در اصول و مبانی فرهنگ غرب تردید کردند که سیاست و اقتصاد جهان غرب ابعاد جهانی پیدا کرده و نیازمند علمی بود که حضور جهانی خود را توجیه کند.

4) بر این گمان بودند که در قرن بیستم، دین از آخرین عرصه حضور خود بیرون خواهد رفت، ولی واقعیت خلاف پیش بینی آنان را نشان داد.ارتباط با ما

برای ارتباط بیشتر با برترها و رزرو پشتیبان ویژه، پیج و کانال تلگرام کانون برترها را دنبال کنید.

همچنین می توانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید.تهیه کننده :

مائده حسنی، دانشجوی رشته اقتصاد دانشگاه تهران

سپاس از توجه شما
6/4/2023 10:11:31 PM
Menu