دام احتمالی - جامعه شناسی - آزمون 7/8 - مائده حسنی

در این مطلب قصد داریم یک دام از هر کتاب جامعه شناسی را برای آزمون 7/8 پیش بینی کنیم .

دام احتمالی - جامعه شناسی - آزمون 7/8 - مائده حسنی

سلام به همه دوستان !

در این مطلب قصد داریم یک دام از هر کتاب جامعه شناسی را برای آزمون 7/8 پیش بینی کنیم .

با بررسی این دام های احتمالی ، هم مبحث را بهتر یاد می‌گیریم و هم در صورت مواجه شدن با آنها در آزمون ها ، اشتباه نمی‌کنیم .مائده حسنی
رتبه 9 کنکور انسانی 1400
رتبه 9 کنکور زبان 1400
دانشجوی رشته اقتصاد دانشگاه تهرانجهان اجتماعی برای بقا و تداوم، اعتقادات، ارزش ها و شیوه زندگی خود را به فرد آموزش می دهد. فرد نیز برای مشارکت در جهان اجتماعی، شیوه زندگی در آن را می آموزد و به تدریج با موقعیتش در جهان اجتماعی و حقوق و تکالیفی که برعهده دارد آشنا می شود.


کدام گزینه صحیح است؟

1) به مجموعه که برای پذیرش فرهنگ جامعه و انطباق افراد با انتظارات جامعه انجام می شود، جامعه پذیری می گویند.

2) تشویق روشی است که به واسطه آن، فرهنگ در افراد درونی می شود.

3) تشویق و تنبیه به دو شیوه رسمی و غیررسمی انجام می شود که شیوه رسمی آن آثار و نتایج عمیق تری دارد.

4) عضویت در جهان اجتماعی همواره با نظارت و کنترل اجتماعی همراه است.


کلید: گزینه 4

در تمامی بخش های جهان اجتماعی، ساز و کارهایی برای نظارت بر اعضا وجود دارد. عضویت در جهان اجتماعی همواره با نظارت و کنترل اجتماعی همراه است.


دام آموزشی: گزینه 1

به مجموعه که برای پذیرش فرهنگ جامعه و انطباق افراد با انتظارات جامعه انجام می شود، کنترل اجتماعی می گویند.عملکرد اقتصادی کشورهای غربی در چارچوب دولت - ملت های جدید شکل گرفت. قدرت سیاسی این دولت ها با منافع اقتصادی صاحبان ثروت و صنعت و تجارت هماهنگ بود. رقابت های سیاسی استعمارگران، به ویژه در مناطق استعمارزده، با منافع اقتصادی استعمارگران پیوند می خورد.


کدام گزینه صحیح نیست؟

1) وابستگی کشورهای استعمارزده، امکان عبور از مرحله استعمار به استعمار نو را برای کشورهای استعمارگر پدید می آورد.

2) یکی از راه های تربیت نخبگان کشورهای غیرغربی، تثبیت مرجعیت علمی غرب است.

3) دولت - ملت ها همچون حاکمیت های پیشین خود را با هویت دینی و معنوی نمی شناختند و کاملا سکولار بودند.

4) وابستگی کشورهای استعمارزده، امکان عبور از مرحله استعمار به استعمار نو را برای استعمارگر پدید می آورد.


کلید: گزینه 3

دولت - ملت ها برخلاف حاکمیت های پیشین خود را با هویت دینی و معنوی نمی شناختند و کاملا سکولار بودند. 


دام آموزشی: گزینه 2

تربیت نخبگان کشورهای غیرغربی از طریق توزیع هدفمند علوم طبیعی و علوم انسانی و تثبیت مرجعیت علمی غرب انجام می شود.


⭐ اگر از این مباحث ، دامی به نظرتان رسید ، آن را با ما در بخش کامنت ها به اشتراک بگذارید . ⭐


ارتباط با ما

برای ارتباط بیشتر با برترها و رزرو پشتیبان ویژه، پیج و کانال تلگرام کانون برترها را دنبال کنید.

همچنین می توانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید.


 

 

تهیه کننده :

مائده حسنی، دانشجوی رشته اقتصاد دانشگاه تهران

سپاس از توجه شما
6/4/2023 8:32:41 PM
Menu