آغاز تاریخی فلسفه-فلسفه یازدهم-درسنامه و تست-مهرشاد ایمانی نسب

سلام خدمت دوستان عزیز کانونی . . . ! ! ! در این بخش قصد داریم مروری بر مطالب و نکات درس چهارم فلسفه یازدهم یعنی (( آغاز تاریخی فلسفه )) داشته باشیم .

آغاز تاریخی فلسفه-فلسفه یازدهم-درسنامه و تست-مهرشاد ایمانی نسب

سلام خدمت دوستان عزیز کانونی  . . . ! ! !
 

در این بخش قصد داریم مروری بر مطالب و نکات درس چهارم فلسفه یازدهم یعنی  (( آغاز تاریخی فلسفه )) داشته باشیم .
 
 امیدواریم مطالب ذکر شده ، شما را در یادگیری بهتر این درس یاری دهد . مهرشاد ایمانی نسب

دانشجوی رشته علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی تهران 

رتبه 16 منطقه دو - کنکور انسانی  1400


صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما

برای ارتباط بیشتر با رتبه برترها و رزرو پشتیبان ویژه ، پیج کانون برترها را دنبال کنید و به کانال تلگرام کانون برترها ملحق شوید .

همچنین می توانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید .
برای دانش فلسفه نمی توان از نظر زمانی و مکانی ، نقطه آغازی تعیین کرد و این مطلب درباره همه دانش ها صدق می کند . 


* چرا نمی توان برای تفکرات فلسفی از نظر زمانی و مکانی ، آغازی تعیین کرد ؟ 

زیرا :

الف) بی تردید هر جا که تمدنی شکل گرفته ، کسانی هم بوده اند که درباره اساسی ترین مسئله های هستی و زندگی بشر می اندیشیده اند و سخن می گفته اند .

ب) برخی از تمدن ها آن قدر قدیمی اند که در اثر گذر زمان و آمد و شد حوادث ، آثار تمدنی آن ها از بین رفته است .

ج) می دانیم که تمدن های قدیم تر و ساده تر «مقدمه و پلکان» شکل گیری تمدن های جدید تر بوده اند و دستاورد های آنها به تمدن های جدید تر منتقل شده است . 


بنابر دلایل فوق ، اطلاعات ما به هیچ وجه نمی تواند تاریخ دقیقی از فلسفه ارائه دهد و ما تنها قادر به ارائه گزارش اجمالی از دورترین اندیشه های فلسفی هستیم . 

درباره نخستین اندیشمندان یونانی پیش از سقراط ، کلمه فیلسوف به کار نمی رفت و کسی که این کلمه را بر سر زبان ها انداخت ، سقراط بود .فیثاغورس : 

•  یکی از پایه گذاران فلسفه و پایه گذار ریاضی و هندسه بود . 

•  ریاضیات را با فلسفه و عرفان در هم آمیخت و یک دستگاه فلسفی عمیق بنیان نهاد .

•  الفاظ (( فلسفه و تئوری و کیهان )) را برای اولین بار ، او به کار برد .

•  به گفته ی ارسطو ، فیثاغوریان نخستین کسانی بودند که خود را وقف ریاضیات کردند و معتقد بودند اصول ریاضی درباره ی تمام موجودات صادق است و اعداد و اصول اعداد همان        عناصر اولی همه ی موجودات هستند . پارمنیدس :

•  بنا به نقل افلاطون ، سقراط در جوانی با وی ملاقات کرده است .

•  او فلسفه خود را به صورت «شعر» عرضه کرده و به صورتی شاعرانه به توصیف عقاید خود پرداخته است .

•  او برای نخستین بار به مفهوم «بودن» و «شدن» (وجود و حرکت) که از مفاهیم اصلی فلسفه هستند ، توجه دقیق کرده و تفاوت آن دو را ذکر کرده است . 

•  اعتقاد داشت که هستی یک امر ثابت است و حرکت و شدن ندارد . 

•  نیستی در جهان هستی راه ندارد و نمی توان گفت که نیستی ، هست ؛ زیرا این جمله تناقض آمیز است .

•  حواس فقط مرتبه ی ظاهری جهان را نشان می دهد که نشان دهنده ی امور مختلف و متغیر است . 

•  با عقل می توان به لایه ی باطنی و حقیقی جهان رسید که بدون تغییر و جاودانه است . 


سوفیست ها : 

•  نظریات مختلف و متضاد اندیشمندان نخستین باعث نگرانی مردم شد و بی اعتمادی نسبت به دانش و اندیشه در ذهن مردم ایجاد شد .

•  این آشفتگی فکری باعث ظهور دانشمندانی شد که خود را (( سوفیست )) می نامیدند ؛ در حالی که منادی بی اعتباری علم و اندیشه بودند . 

•  سوفیست ها ، نظریات اندیشمندان نخستین را به دلیل تضادی که داشتند ، بیهوده دانستند و به فن سخنوری روی آوردند . 

•  هدف اصلی سوفیست ها ، رسیدن به حقیقت نبود ، بلکه پیروزی بر رقیب بود و سوفیست ها ، حقیقت و واقعیت را انکار می کردند . 🟥 تــســت 🟥 


1-پارمنیدس از این استدلال که هستی از نیستی به وجود نمی آید و نیستی به هستی تبدیل نمی شود ، به کدام نتیجه می رسد ؟ (کنکور داخل 99)

 1)حقیقت هستی ، امری ثابت است و حرکت در آن راه ندارد . 

2)آنچه که هست ، هست و آنچه که نیست ، نیست . 

3)وجود ، همان (( بودن )) و صیرورت و حرکت ، همان (( شدن )) است . 

4)بودن و شدن از مفاهیم اساسی فلسفه هستند . 


2-با توجه به نظرات فیلسوفان اولیه ، کدام عبارت درست است ؟ (کنکور خارج 99)

1)گزنوفانس معتقد بود خدای خدایان در هیچ چیز شبیه موجودات جهان نیست و بی همتا است . 

2)پارمنیدس نخستین کسی بود که به روشنی دریافت ((بودن)) و ((شدن)) از ویژگی های اساسی موجودات است . 

3)هراکلیتوس معتقد بود ستیزه و جنگ دائمی ، موجودات را ایجاد می کند و آتش ، آنها را سوزانده و نابود می کند . 

4)از آثار تالس می توان فهمید که معتقد بوده ماده اولیه سازنده جهان ، آب است و بنیان اشیا بر آب قرار گرفته است . 


3-کدام عبارت بیان کننده اندیشه های فیثاغورس و پیروان او است ؟ (کنکور داخل 1400)

1)نظم ریاضی در همه موجودات جریان دارد و جهان را فقط با دانش ریاضیات می توان شناخت . 

2)جهان ساختاری ریاضی دارد و مبادی اولیه موجودات ، همان اصول شکل ها و عددها هستند . 

3)اصول ریاضیات درباره همه ی موجودات صادق است ؛ زیرا عناصر اولی موجودات ، سازنده ی اعداد هستند . 

4)اصول و مبادی اولیه جهان ، سازنده ی اعداد و اصول اعداد هستند و اعداد ، موجودات جهان را شکل داده اند . 


4-كدام يك نمي تواند مورد عقيده ي سوفسطائيان باشد ؟ (کنکور 93 داخل)

1)تعارض سخن جهان شناسان ، نشان مي داد كه آنان دچار خطا شده اند . 

2)هر نوع ادعايي ، هر چند عجيب به نظر برسد ، با سخن قابل اثبات است .

3)حق و باطل را ، سليقه ها و انديشه هاي اشخاص معلوم مي كند .

4)تلاش براي نيل به تفسير درستي از جهان ، بيهوده است .


5-نظر سوفیست ها این بود که . . . . . . .   (کنکور 93 داخل) 

1)انسان همواره در ادراکات خود دچار خطا است .                    2)انسان قادر به تشخیص درستی یا نادرستی ادراکاتش نیست .

3)ما فقط از واقعیاتی آگاه می شویم که آنها را درک می کنیم .  4)واقعیت تابع درک انسان است ، نه درک انسان تابع واقعیت .✅  پاسخنامه  ✅


پاسخ گزینه 1 است . از نظر پارمنیدس ، هستی ثابت است و تغییر و حرکت در آن راه ندارد . 


پاسخ گزینه 1 است . گزنوفانس می گوید : (( فقط یک خدا ، بزرگ ترین خدا در میان خدایان و آدمیان است که نه در صورت شبیه مخلوقات فانی است و نه در فکر و اندیشه . )) 

* تذکر : گزنوفانس و اعتقاد او به کلی از کتاب فلسفه یازدهم چاپ 98 (نظام جدید) حذف شده است . 


پاسخ گزینه 2 است . فیثاغورس و پیروان او اعتقاد داشتند ساختار جهان ریاضی است و اعداد و اصول اعداد ، عناصر اولیه موجودات هستند . 


پاسخ گزینه 1 است . چون سوفسطائیان معتقد به نسبی گرایی هستند ، لذا درباره صحیح یا غلط بودن امری اظهار نظر نمی کنند ؛ بلکه نظرات جهان شناسان را بیهوده می دانستند .


پاسخ گزینه 4 است . سوفيست ها معتقد بودند هر كس هر چـه خـودش بفهمـد ، همـان حقيقــت و واقعيــت اســت و بــراي حقيقــت و واقعيــت ، ارزش و اعتباري جدا از ادراك آدمي قائل نبودند . 
ضمناً فایل ضمیمه که در آن ، این مطلب به صورت یک جا و با کیفیت بیشتری آورده شده را می توانید در انتهای مطلب دانلود کنید . 


تهیه کننده :

مهرشاد ایمانی نسب - دانشجوی رشته علوم قضایی


                                 سپاس از توجه شما   🌹                             

3/30/2023 5:15:33 AM