تابستان، یک فصل و این همه فرصت!

در تابستان، گذشته را مرور کنید. شما آزمون داده‌اید و نقاط قوت و ضعف خود را می‌دانید. درس‌های مهم سال قبل را تقویت کنید. به این ترتیب با پایه‌ی قوی‌تری سال جدید را شروع خواهید کرد.

تابستان، یک فصل و این همه فرصت!

سال تحصیلی رو به پایان است، اما تحصیل همچنان ادامه دارد. تابستان فرصتی برای پیشی گرفتن از تحصیل است! هم تفریح، هم استراحت و هم تحصیل. نتیجه شگفت‌انگیز خواهد بود. سال تحصیلی جدید را متفاوت سپری خواهید کرد. 

1. در تابستان، گذشته را مرور کنید. شما آزمون داده‌اید و نقاط قوت و ضعف خود را می‌دانید. درس‌های مهم سال‌ قبل را تقویت کنید. به این ترتیب با پایه‌ی قوی‌تری سال جدید را شروع خواهید کرد.

2. نگاهی به آینده بیاندازید. بخشی از درس‌های سال جدید یا دست‌کم چند درس را در تابستان پیش‌خوانی کنید. به این ترتیب در مهرماه، جلوتر خواهید بود و نمرات به مراتب بالاتری کسب خواهید کرد.

3. آزمون‌های تابستان را از دست ندهید. با شرکت در آزمو‌ن‌ها علاوه بر داشتن برنامه‌ی مطالعاتی از گذشته و آینده، مهارت‌های آزمون‌دادن را نیز تمرین خواهید کرد.

4. عادات مطالعاتی مثبتی را که در طول سال تحصیلی گذشته کسب کرده‌اید، بهبود دهید و به این ترتیب مانع وقفه‌ی مطالعاتی شده و پیوستگی خود را حفظ می‌کنید. 

6. برنامه‌ریزی را تمرین کنید. با یک برنامه‌ریزی منظم و منسجم، به تمام امور زندگی برسید. هم درس، هم استراحت. به این ترتیب تعادل را تمرین خواهید کرد.

7. در درس‌ها، روش‌های خودتان را کشف کنید و مهارت‌های فراشناختی خود را بهبود دهید. آرامش و نبود دغدغه در تابستان می‌تواند چشم شما را به مسائل بازتر و بیناتر کند.

8. منابع مطالعاتی خود را مهندسی کنید و برای سال جدید مدیریت منابع قوی‌تری داشته باشید.

یک فصل و این همه فرصت؟ حتما می‌شود.

 

6/2/2023 7:57:06 PM
Menu