تابستانی داغ برای شروع طوفانی

پیشروی‌ها و تقسیم بندی مطالعاتی دروس در تابستان میتواند همگام با مدرسه و منطبق با برنامه راهبردی و منطق برنامه آزمون کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) باشد.

تابستانی داغ برای شروع طوفانی


یازدهمی دیروز وکنکوری(دوازدهمی) امروز

سلااااااام

زمان مثل برق و باد سپری شد و به آغاز سال تحصیلی منتهی به کنکور 1401 رسیدیم.

نکته بسیار مهم این است که نحوه عملکرد،مطالعه و استفاده از کلاسهای حضوری یا مجازی در 11 سال گذشته را بایستی به فراموشی و بایگانی بسپاریم و با جدیت صد چندان،همراهی ویژه ،برنامه ریزی و هدف گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت و با استفاده از آزمونهای برنامه ای کانون،قدم در مسیری هدفمند برای موفقیت خودمان در کنار کلاسهای درس پربار خود برداریم.

پیشروی ها و تقسیم بندی مطالعاتی دروس در تابستان میتواند همگام با مدرسه و منطبق با برنامه راهبردی و منطق برنامه آزمون کانون فرهنگی آموزش(قلمچی) باشد.

در ضمن عملکرد منطقی و حساب شده( و نه منطبق بر احساسات و جو گیر شدن)باعث مطالعه منظم و در نتیجه رسیدن به هدف گذاری های کوناه مدت میشود پس استفاده از دفتر برنامه ریزی را از همان روز اول جدی بگیرید .

5/29/2023 8:36:59 AM
Menu