چهارشنبه‌ها با فارسی (هفتم ، هشتم و نهم)

امروز چهارشنبه، روز درس فارسی برای دانش آموزان متوسطه اول در سایت کانون می‌باشد.

چهارشنبه‌ها با فارسی (هفتم ، هشتم و نهم)

دانش آموزان عزیز دبستانی، سلام!!

امروز چهارشنبه، روز درس فارسی برای دانش آموزان متوسطه اول در سایت کانون می باشد.

در ادامه این مطلب درسنامه ها و محتوای علمی مرتبط با متوسطه اول که برای امروز تهیه شده است جمع آوری شده است. با کلیک بر روی لینک مطالب به محتوای درسی این مطالب دسترسی پیدا میکنید.


فارسی هشتم

جمع بندی فارسی هفتم - فارسی هشتم - درسنامه - الهه پروری

نکات دروس 1 تا 14 فارسی هفتم - فارسی هشتم - درسنامه - الهه پروری

یادآوری کلمه‌ها و جمله‌ها - فارسی هفتم - درسنامه - حمید اصفهانی


فارسی هفتم

نهاد و گزاره - فارسی ششم - نکته و تست - حمید اصفهانی