چهارشنبه 5 بهمن فارسی برای (هفتم ، هشتم و نهم)

امروز چهارشنبه، روز درس فارسی برای دانش آموزان متوسطه اول در سایت کانون می‌باشد.

چهارشنبه 5 بهمن فارسی برای (هفتم ، هشتم و نهم)

دانش آموزان عزیز دبستانی، سلام!!

امروز چهارشنبه، روز درس فارسی برای دانش آموزان متوسطه اول در سایت کانون می باشد.

در ادامه این مطلب درسنامه ها و محتوای علمی مرتبط با متوسطه اول که برای امروز تهیه شده است جمع آوری شده است. با کلیک بر روی لینک مطالب به محتوای درسی این مطالب دسترسی پیدا میکنید.


فارسی نهم

کتابچه فارسی- فارسی نهم- جمع بندی با تست و درسنامه -الهه پروری


فارسی هشتم

کتابچه فارسی- فارسی هشتم-جمع بندی با تست و درسنامه -الهه پروری


فارسی هفتم

تست فارسی- فارسی هفتم-جمع بندی با 20 تست -الهه پروری2/3/2023 5:02:53 PM