چهارشنبه 12 بهمن فارسی برای دبستانی ها

امروز چهارشنبه، روز درس فارسی برای دانش آموزان دبستانی در سایت کانون می‌باشد.

چهارشنبه 12 بهمن  فارسی برای دبستانی ها

دانش آموزان عزیز دبستانی، سلام!!

امروز چهارشنبه، روز درس فارسی برای دانش آموزان دبستانی در سایت کانون می باشد.

در ادامه این مطلب درسنامه ها و محتوای علمی مرتبط با دبستان که برای امروز تهیه شده است جمع آوری شده است. با کلیک بر روی لینک مطالب به محتوای درسی این مطالب دسترسی پیدا میکنید.


فارسی ششم

ایران من،نام آوران_فارسی ششم دبستان _فائزه کاووسی


فارسی پنجم

درس هشتم،نهم ودهم_نکات فارسی پنجم دبستان_فائزه کاووسی


2/3/2023 6:07:05 PM