چهارشنبه‌ها با فارسی برای دبستانی ها

امروز چهارشنبه، روز درس فارسی برای دانش آموزان دبستانی در سایت کانون می‌باشد.

چهارشنبه‌ها با فارسی برای دبستانی ها

دانش آموزان عزیز دبستانی، سلام!!

امروز چهارشنبه، روز درس فارسی برای دانش آموزان دبستانی در سایت کانون می باشد.

در ادامه این مطلب درسنامه ها و محتوای علمی مرتبط با دبستان که برای امروز تهیه شده است جمع آوری شده است. با کلیک بر روی لینک مطالب به محتوای درسی این مطالب دسترسی پیدا میکنید.


فارسی ششم

 آزمون جامع - فارسی پنجم - فرزانه خاکپاش


فارسی پنجم 

آزمون جامع - فارسی چهارم - زهرا یوسفی