برنامه آزمون‌های هدیه 19 شهریور و 2 مهر سال یازدهم ریاضی

برنامه آزمون‌های هدیه 19 شهریور و 2 مهر سال یازدهم ریاضی از مباحث سال دهم

برنامه آزمون‌های هدیه 19 شهریور و 2 مهر سال یازدهم ریاضی

خبر خوب برای دانش آموزان کانونی و غیرکانونی  

دو آزمون هدیه برای همه دانش آموزان
 تاریخ آزمون های هدیه :
 19 شهریور و 2 مهر
 

چه کسانی می توانند شرکت کنند؟
همه دانش آموزان (کانونی و غیر کانونی) می توانند شرکت کنند.

ثبت نام از طریق کد زیر:
13#*8451*6655* 


آزمون نگاه به گذشته در روز جمعه و آزمون نگاه به آینده در روز شنبه برگزار می‌شود.

برنامه این آزمون‌ها برای دانش‌اموزان سال یازدهم ریاضی در زیر آورده شده است: 

https://www.t.me/kanoonir_11r


https://www.instagram.com/kanoonir_11r

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )