آزمونک لغت و ترجمه عربی درس 1 و 2 نهم

آزمونک لغت و ترجمه عربی درس 1 و 2 نهم-مطابق مباحث آزمون 1 مرداد

آزمونک لغت و ترجمه عربی درس 1 و 2 نهم

با سلام به دانش‌آموزان عزیز

اگر شما نیز از آن دسته دانش‌آموزانی هستید که برای آزمون خود هدفگذاری می‌کنید، این مطلب برای شماست:

در آزمون 18 تیر همه مباحث عربی نهم را آزمون دادید و با توجه به درصدی که در آن آزمون کسب کرده‌اید می‌توانید یک هدفگذاری نسبی برای خود تعیین کنید. بعد از انجام این آزمونک که دقیقا مطابق با مباحث آزمون 1 مرداد است هدفگذاری شما دقیق‌تر خواهد شد و احتمالا تغییر خواهد کرد.

 همچنین اگر قصد دارید هدفگذاری خود را افزایش دهید، هفته‌ی پیش رو زمان مناسبی برای این کار است.