اصلاحیه دفترچه‌های چاپ شده 20 فروردین - فقط ویژه کنکوری ها

قابل توجه دانش آموزانی که حضوری در آزمون 20 فروردین شرکت می‌کنند یا از نمایندگی شهر خود دفترچه چاپی می‌گیرند و از روی دفترچه چاپی آزمون می‌دهند.

اصلاحیه دفترچه‌های چاپ شده 20 فروردین - فقط  ویژه کنکوری ها

قابل توجه دانش آموزانی که حضوری در آزمون 20 فروردین شرکت می کنند یا از نمایندگی شهر خود دفترچه چاپی می گیرند و از روی دفترچه چاپی آزمون می دهند.


شما باید روز آزمون 20 فروردین ماه همراه دفترچه چاپی، چند برگ اصلاحیه نیز تحویل بگیرید.

این اصلاحیه بر اساس حذفیات کنکور 1400 تهیه شده است .


توجه : دانش آموزانی که به صورت آنلاین در آزمون 20 فروردین شرکت می کنند، نیازی به دریافت اصلاحیه ندارند.

توجه : این اصلاحیه ها فقط مخصوصا دانش آموزان کنکوری است. 


حذفیات کنکور 1400 در آزمون‌های بعد از عید کانون