دانلود نمونه سوالات امتحانی و امتحانات نهایی

نمونه سوال‌های امتحانی سال‌های گذشته ( امتحانات نیم سال اول و امتحانات نهایی ) را می‌توانید در لینک‌های مربوط به مقطع مورد نظرتان مشاهده کنید.

دانلود نمونه سوالات امتحانی و امتحانات نهایی


 نمونه سوال های امتحانی سال های گذشته ( امتحانات نیم سال اول،   نیم سال دوم و امتحانات نهایی )  را  می توانید در لینک های مربوط به مقطع مورد نظرتان مشاهده کنید.


 پس از برگزاری امتحانات دی ماه 1401 ، نمونه سوال های امتحانی برخی از مدارس کشور در سابت قرار گرفته است.


پس از انتخاب گروه خود ، درس مورد نظر را انتخاب کنید و نمونه سوال های آن درس  را مشاهده کنید. 


نمونه سوال های امتحانی


نمونه سوال های جدید امتحانی نیز  به لینک های زیر اضافه شده اند.

دوازدهم تجربیدوازدهم ریاضی دوازدهم انسانی
یازدهم تجربییازدهم ریاضییازدهم انسانی
دهم تجربیدهم ریاضیدهم انسانی
نهمهشتمهفتم


نمونه سوالات امتحانی طراحی شده با کلید تصحیح و بارم بندیبرای مشاهده نمونه سوال های امتحانی دبستان برروی لینک های زیر کلیک کنید :ششم دبستانپنجم دبستانچهارم دبستان
سوم دبستاندوم دبستاننمونه سوال های امتحانی همه گروه های متوسطه ، دبستان و هنرستان

2/4/2023 3:22:14 AM