اعمال حذفیات کنکور 1400 در آزمون‌های بعد از عید کانون

اعمال حذفیات کنکور 1400 در آزمون‌های بعد از عید کانون-قابل مشاهده در لینک بالا:

اعمال حذفیات کنکور 1400 در آزمون‌های بعد از عید کانون

دوستان کنکوری عزیز سلام

سال نو مبارک


رشته تجربی:

درس ریاضی 3بدون تغییر در برنامه راهبردی (چون حذفیات در کنکور 1400 ندارد.)
دروس عمومی سال دوازدهم، 
زیست‌شناسی 3، فیزیک 3و شیمی 3
برنامه راهبردی کانون بدون تغییر است.
حذفیات مطابق اعلام سازمان سنجش در آزمون‌های پیش‌رو رعایت خواهد شد. 
فایل حذفیات در مطلب ضمیمه شده است 
(یعنی از قسمت‌های حذفی سؤالی نخواهیم داشت.)


رشته ریاضی:

دروس حسابان 2، هندسه 3 و ریاضیات گسستهبدون تغییر در برنامه راهبردی (چون حذفیات در کنکور 1400 ندارد.)
دروس عمومی سال دوازدهم، 
فیزیک 3 و شیمی 3
برنامه راهبردی کانون بدون تغییر است.
حذفیات مطابق اعلام سازمان سنجش در آزمون‌های پیش‌رو رعایت خواهد شد. 
فایل حذفیات در مطلب ضمیمه شده است 
(یعنی از قسمت‌های حذفی سؤالی نخواهیم داشت.)


رشته انسانی:

با توجه به حذفیات اعلام شده توسط سازمان سنجش، در رشته انسانی دو نوع تغییرات خواهیم داشت:

1- در دو درس دین و زندگی 3 و فلسفه دوازدهم در آزمون‌های 3 اردیبهشت، 17 اردیبهشت و 31 اردیبهشت برنامه راهبردی طبق جدول زیر تغییرات کامل دارد.

2- در سایر دروس برنامه راهبردی کانون بدون تغییر است.
حذفیات مطابق اعلام سازمان سنجش در آزمون‌های پیش‌رو رعایت خواهد شد. 
فایل حذفیات در مطلب ضمیمه شده است (یعنی از قسمت‌های حذفی سؤالی نخواهیم داشت.)
فایل حذفیات کنکور 1400 که توسط سازمان سنجش منتشر شده است نیز  در قسمت فایل های ضمیمه قابل مشاهده است .