اهمیت دوران نوروز برای دهمی‌ها و یازدهمی‌ها

بخش قابل توجهی از تست‌های کنکور از مباحث سال‌های دهم و یازدهم طرح می‌شود. برترهای کنکور، سال‌های دهم و یازدهم را به عنوان سال هایی کلیدی در موفقیت شان یاد می‌کنند.

اهمیت دوران نوروز برای دهمی‌ها و یازدهمی‌ها

بخش قابل توجهی از تست های کنکور از مباحث سال های دهم و یازدهم طرح می شود. برترهای کنکور، سال های دهم و یازدهم را به عنوان سال هایی کلیدی در موفقیت شان یاد می کنند. از این رو، شما که هنوز دز این مقطع مشغول به تحصیل هستید می توانید از این فرصت نهایت استفاده را ببرید. زمان های حساسی در سال تحصیلی وجود دارد که می توانید بیشتری بهره را از آن ها ببرید. یکی ازین زمان ها دوران طلایی نوروز است. کانون هم با علم به اهمیت این دوران، آزمون جمع بندی هفتم فروردین را برای این مقاطع برنامه ریزی کرده است.

نیم سال اول با هر کیفیتی پیش رفته باشد، این مدت زمان می تواند به کیفیت آن اضافه کند. همه چیز به تلاش شما بستگی دارد. اگر از آن دسته دانش آموزان هستید که در نیم سال اول خوب پیش رفته اند، با استفاده از تعطیلات نوروز و آزمون 7 فروردین می توانید تسلط تان را افزایش دهید. اما چنانچه از آن دسته دانش آموزان باشید که در نیم سال اول کم کاری هایی داشته اند، از این فرصت برای جبران عقب ماندگی ها استفاده کنید. بهرحال جزو هر گروهی که باشید، می توانید در آزمون هفتم فروردین نتیجه ای بهتر از آزمون دهم بهمن را رقم بزنید.

چند پیشنهاد ساده ولی کارآمد:

1. از دفتر برنامه ریزی و صفحه ی 182 کمک بگیرید تا بتوانید برنامه ی دقیق تری برای افزایش چند از ده بریزید.

2. تست های آزمون های قبل را حتما کار کنید. جزوه ی هوشمند می تواند کمک بزرگی در این خصوص بکند.

3. حداقل برای دو درس تلاش بیشتری نسبت به قبل کنید و تست های بیشتری بزنید.

4. هدفگذاری چند از ده داشته باشید.

5/30/2023 11:22:27 AM
Menu