خوب‌گوش‌دادن را در کنار هم تمرین کنیم

مهارت خوب‌گوش‌دادن یکی از مهارت‌های بسیار مهم رشد و پیشرفت کودکان است.

خوب‌گوش‌دادن را در کنار هم تمرین کنیم

مهارت خوب‌گوش‌دادن یکی از مهارت‌های بسیار مهم رشد و پیشرفت کودکان است. البته شنیدن با گوش‌دادن تفاوت دارد. درواقع به شنیدنِ همراه با تمرکز و دقت، گوش‌دادن می‌گویند. تقویت این مهارت اساسی در کودکان راه را برای رسیدن به موفقیت هموارتر خواهد کرد. می‌توانید با انجام تمرین‌های ساده‌ای به کودک خود کمک کنید تا خوب‌گوش‌دادن را یاد بگیرد.

1. لوح‌های فشرده‌ی داستانی و علمی تهیه کنید و از کودکتان بخواهید با دقت، نکات را در ذهن بسپارد. با او درباره‌ی داستان و نکات علمی گفت‌و‌گو کنید و سؤالات ظریفی را مطرح کنید.

2. یک مسئله‌ی درسی را در خانه آموزش دهید و سپس با طرح سؤالاتی، از میزان تمرکز فرزند خود هنگام گوش‌دادن آگاه شوید.

3. یک نقاشی رنگ‌نشده تهیه کنید. از فرزند خود بخواهید مطابق الگویی که برای او بیان می‌کنید، مرحله‌به‌مرحله نقاشی را رنگ‌آمیزی کند.

4. گروهی از لغات را پشت‌سرهم بیان کنید. سپس از فرزند خود بخواهید هر تعدادی را که در ذهن خود ثبت کرده است، برای شما بازگو کند. به‌مرور تعداد لغاتی که می‌تواند به‌وسیله‌ی مهارت خوب‌گوش‌دادن در ذهن بسپارد، بیشتر و بیشتر خواهد شد.

5. یک برنامه‌ی تلویزیونی کوتاه یا یک سخنرانی را در نظر بگیرید و از فرزند خود بخواهید ضمن گوش‌دادن دقیق به آن، تمام کلمات نامفهومی را که می‌شنود، برای شما یادداشت کند.

بدون شک راهکارهای زیادی برای تقویت این مهارت وجود دارد که شما والدین صبور و فعال، با ذهن پویای خود می‌توانید فرزندتان را در سفر به دنیای موفقیت همراهی کنید.

منبع:www.education.com

6/1/2023 1:20:02 PM
Menu