نقش پررنگ‌تر اولیا در آموزش غیرحضوری

سال‌هاست که کانون فرهنگی آموزش بر نقش اولیا در آموزش تأکید دارد و مدرسه و دانش‌آموز و خانواده را سه رکن اصلی در موفقیت آموزشی دانش‌آموزان می‌داند.

نقش پررنگ‌تر اولیا در آموزش غیرحضوری

سال‌هاست كه كانون فرهنگي آموزش بر نقش اوليا در آموزش تأكيد دارد و مدرسه و دانش‌آموز و خانواده را سه ركن اصلي در موفقيت آموزشي دانش‌آموزان می‌داند. امروز با شيوع ويروس كرونا و ادامه‌ی آموزش به‌صورت غيرحضوري، نقش اوليا پررنگ‌تر از قبل است. دانش‌آموز دبستانی نیاز دارد براي استفاده از آموزش مجازي، اولیا را در کنار خود داشته باشد و در دوره‌ی اول، اوليا نظارت و همراهي كامل را در زمان تدريس مجازي، انجام تكاليف و ارتباط با معلم دارند.

اما نقش اوليا در سال‌هاي بعد چيست؟ چگونه می‌توانند به دانش‌آموزان در پيشرفت تحصيلي كمك کنند؟

اوليا می‌توانند با نظارت بر استفاده‌ی درست از ابزار الكترونيكي كه اين روزها براي آموزش مجازي در اختيار دانش‌آموزان است، از طريق گفت‌وگو با او و ارائه‌ی راهكارهاي لازم، زمينه را براي پيشرفت دانش‌آموز فراهم کنند. همچنين نظارت بر برگزاري آزمون‌هاي دانش‌آموزان با شعار هر خانه يك حوزه و هر حوزه يك دانش‌آموز به دانش‌آموز کمک کنند تا از وضعيت خود شناخت واقعی داشته باشند. گفت‌وگوی پدر و مادر و دانش‌آموز درباره‌ی اين بازخوردهاي منظم و دقيق، زمينه‌ساز پيشرفت دانش‌آموز خواهد شد. بررسي دفتر برنامه‌ريزي و گفت‌وگو درباره‌ی آن در كنار اين بازخوردها، به تعادل‌ها و بهبود روش‌هاي مطالعه می‌انجامد. همراهي دانش‌آموزان در زمان تحليل آزمون و گفت‌وگو درباره‌ی علت اشتباهات و راه‌هاي كاهش آن‌ها نیز به رشد تحصيلي او منجر می‌شود. پس براي اولياي فرهيخته‌اي كه به بهبود وضعیت تحصيلي فرزندشان در اين دوران كرونايي فكر می‌كنند، راهكارهاي فراواني براي همراهي با دانش‌آموزان است. اگر شما هم بينديشيد، حتماً راه‌هاي بيشتري كشف خواهيد كرد.

5/28/2023 7:12:38 AM