در تداوم به اهدافتان نزدیک‌تر می‌شوید

برای پیشرفت در درس ریاضی، وضعیت فعلی‌ام مطلوب نیست و ارزیابی از خودم نمره‌ی 3 از 10 (25درصد) است. باید طی یک دوره‌ی بلندمدت، به 7 از 10 (60درصد) برسم. این قله‌ی من است.

در تداوم به اهدافتان نزدیک‌تر می‌شوید

برای پیشرفت در درس ریاضی با خودتان گفت‌وگو می‌کنید. برنامه‌ای می‌نویسید: «برای پیشرفت در درس ریاضی، وضعیت فعلی‌ام مطلوب نیست و ارزیابی از خودم نمره‌ی 3 از 10 (25درصد) است. باید طی یک دوره‌ی بلندمدت، به 7 از 10 (60درصد) برسم. این قله‌ی من است.»

نخستین گام از همین امروز برای رسیدن به آن قله چیست؟

اول به دنبال معلم و کلاس می‌گردید که از او کمک بگیرید. به‌زودی متوجه می‌شوید که جزوه‌ی معلم به‌تنهایی پاسخ‌گو نیست. کتاب جدیدی به شما معرفی می‌کند یا منبع مطالعاتی مدنظرتان را پیدا می‌کنید. حالا وقت آن است که به‌قدر کافی و منظم، ساعاتی از روز و هفته‌ی خود را برایش در نظر بگیرید. پس از چند روز با ارزیابی عملکرد خود، متوجه می‌شوید که وقت زیادی را برای مطالعه و آمادگی در آزمون صرف کرده‌اید؛ ولی تغییرات جدی نمی‌بینید. سپس به روش مطالعه‌تان شک می‌کنید. بعد کتاب‌هایتان را عوض می‌کنید. صبور باشید. تغییر کم‌کم آغاز می‌شود. فرایند یادگیری در تداوم به تکامل می‌رسد. امسال در وضعیت متفاوتی درس می‌خوانید. بیماری کرونا وضعیت ویژه‌ای را به وجود آورده است. نباید حتی یک بار آزمون‌های کانون را از دست بدهید. این به معنای ازدست‌دادن بخشی از توان یادگیری است.

مطمئن باشید در تداوم به اهدافتان نزدیک‌تر می‌شوید.

منبع :

6/9/2023 5:58:58 AM
Menu