رتبه‌های یک‌رقمی سال 98: کدام کارنامه؟ (13)

اگرچه برای موفقیت، برنامه نقش مهمی دارد، نباید از اهمیت بازخورد غافل شد.

رتبه‌های یک‌رقمی سال 98: کدام کارنامه؟ (13)

اگرچه برای موفقیت، برنامه نقش مهمی دارد، نباید از اهمیت بازخورد غافل شد. شما با شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای کانون، بازخوردهای متنوعی را از طریق جعبه‌ابزار کارنامه دریافت می‌کنید. تحقیق جالبی نشان می‌دهد که هرچه توجه دانش‌آموزان به جعبه‌ابزار کارنامه بیشتر شود، پیشرفت تحصیلی بیشتری خواهند داشت.

محمدرضا جعفرنژاد، رتبه‌ی 4 تجربی منطقه‌ی 3 از تالش

از کارنامه‌ی اشتباهات، به‌ویژه در دوران جمع‌بندی استفاده کردم. به‌نظرم دراختیارداشتن مجموعه‌ی اشتباهات باعث می‌شود زمان را مدیریت کنیم و اشکالات خود را به‌صورت هدفمند تحلیل کنیم. درکنارهم‌بودن آن‌ها و مقایسه و تحلیل آن‌ها باعث می‌شود دلیل اشتباهات را پیدا کنیم. مجموعه‌ی این موارد باعث پیشرفت می‌شود. این روش در درس‌های ریاضی و فیزیک خیلی کمکم کرد. (محمدرضا 4 سال کانونی بود و در 56 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کرد.)


شقایق امامی‌، رتبه‌ی 2 ریاضی منطقه‌ی 3 از رشت

کارنامه‌ی اصلی و 5‌نوع‌درس را بررسی می‌کردم. در بازه‌های زمانی خاص، قسمت‌های متفاوتی از کارنامه‌ی اصلی برایم اهمیت پیدا می‌کرد. در ابتدای سال، اکثراً به درصد‌ها دقت می‌کردم؛ ولی با نزدیک‌شدن به کنکور، رتبه و تراز برایم مهم‌تر شد. برای آشنایی و داشتن اطلاعات از روند درس‌ها به کارنامه‌ی 5‌نوع‌درس مراجعه می‌کردم. در این بین، یک‌سری درس‌ها نوسانی بود و برخی نیازمند تلاش. در هر آزمون سعی می‌کردم وضعیت هر کدام را یک پله بهبود بدهم. برای درس‌های عمومی مطالعه‌ام را بیشتر می‌کردم یا بیشتر دوره می‌کردم و برای درس‌هایی که به تمرین تست نیاز داشت‌، تعداد بازه‌های تست‌زنی‌ام را بیشتر می‌کردم. (شقایق 4 سال کانونی بود و در 73 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کرد.)


5/29/2023 8:24:47 AM
Menu