رتبه‌های یک‌رقمی سال 98: کدام کارنامه؟ (14)

اگرچه برای موفقیت برنامه نقش مهمی دارد، اما نباید از اهمیت بازخورد غافل شد.

رتبه‌های یک‌رقمی سال 98: کدام کارنامه؟ (14)

اگرچه برای موفقیت برنامه نقش مهمی دارد، اما نباید از اهمیت بازخورد غافل شد. شما با شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای کانون، بازخوردهای متنوعی را از طریق جعبه‌ابزار کارنامه دریافت می‌کنید. پژوهشی جالب نشان می‌دهد که هرچه توجه دانش‌آموزان به جعبه‌ابزار کارنامه بیشتر شود، پیشرفت تحصیلی بیشتری خواهند داشت.

مهدی مستأجران، رتبه‌ی 10 ریاضی از اصفهان

کارنامه‌ی اصلی را برای بررسی تراز هر درس می‌گرفتم و اگر درصد و میزان مطالعه‌ام با هم هم‌خوانی نداشت، برای آن برنامه‌ریزی می‌کردم یا روش مطالعه‌ام را عوض می‌کردم. از کارنامه‌ی 5‌نوع‌درس، درس‌های چالشی‌ام را پیدا می‌کردم تا برای آن‌ها یا زمان مطالعه‌ام را بیشتر کنم یا روش مطالعه‌ام را عوض کنم. کارنامه‌ی بعدی کارنامه‌ی اشتباهاتم بود که در دوران طلایی عید برای آن وقت گذاشتم و تمام سؤالاتی را که جواب نداده‌ بودم یا اشتباه جواب داده‌ بودم، دوباره حل کردم. (مهدی 3 سال کانونی بود و در 32 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کرد.)

فتاح قادری جعفربیگلو، رتبه‌ی 2 زبان از خنج

در کارنامه‌ی اصلی به سراغ تراز تک‌تک درس‌ها می‌رفتم تا وضعیتم در هر درس را بررسی کنم. با استفاده از آن خودم را با دوستانم مقایسه می‌کردم. وضعیت درس‌هایم را هم از کارنامه‌ی 5‌نوع‌درس بررسی می‌کردم و برای آن‌هایی که ضعیف بودم، زمان بیشتری برای مطالعه می‌گذاشتم. (فتاح 4 سال کانونی بود و در 79 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کرد.)


مانیا جواهری، رتبه‌ی 9 هنر ایثارگران از کرج

از کارنامه‌ی 5‌نوع‌درس و هدف‌گذاری خیلی استفاده می‌کردم. با کمک کارنامه‌ی 5‌نوع‌درس، نقاط قوتم را در درس‌ها شناختم و تلاش کردم آن‌ها را حفظ کنم. برای بهترشدن در درس‌هایی که ضعیف بودم، از روش مطالعه‌ی برترهای سال‌های قبل استفاده ‌کردم. مثلاً در درس نگارگری وضعیتم خوب نبود. از قسمت کلکسیون روش‌های مطالعه، روشی را پیدا کردم که برایم خوب بود و باعث شد پیشرفت کنم. خوبیِ کارنامه‌ی هدف‌گذاری این بود که می‌فهمیدم چقدر پیشرفت یا افت کرده‌ام و می‌توانستم دلیل آن را هم با فکرکردن پیدا کنم. از کارنامه‌ی اشتباهات هم خیلی استفاده کردم. به‌نظرم تا زمانی که اشکالاتمان را تحلیل نکنیم، نمی‌فهمیم چه نقصی داریم. در اوایل سال با این کارنامه آشنایی نداشتم و باعث می‌شد اشتباهاتم را در آزمون‌ها تکرار کنم. این بود که فهمیدم باید حتماً اشتباهاتم را تحلیل کنم. (مانیا 1 سال کانونی بود و در 25 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کرد.)


محمدرضا رادنژاد، رتبه‌ی 4 تجربی از نیشابور

در کارنامه‌ی اشتباهات به سراغ درسی می‌رفتم که چندین آزمون پشت‌سرهم نمره‌ی خوبی نداشتم. کل پاسخ‌های اشتباهم را با کارنامه‌ی اشتباهات مرور می‌کردم. این کار باعث می‌شد در آزمون بعد نتیجه‌ام بهتر شود و تأثیرگذار بود. در کارنامه‌ی روز آزمون، تراز هر درس را بررسی می‌کردم و به سراغ پاسخ‌های اشتباهم می‌رفتم و دلیل آن‌ها را پیدا می‌کردم. بی‌دقتی‌هایم را می‌نوشتم و اگر یادگیری‌های ناقصم جدی بود، کتاب درسی را مرور می‌کردم. از کارنامه‌ی هدف‌گذاری در هر نیم‌سال استفاده می‌کردم؛ یعنی بر اساس نتیجه‌ی نیم‌سال اول، برای نیم‌سال دوم برنامه‌ریزی می‌کردم. (محمدرضا 2 سال کانونی بود و در 45 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کرد.)


6/2/2023 6:00:46 PM
Menu