رتبه‌های یک‌رقمی سال 98: کدام کارنامه؟ (11)

اگرچه برای موفقیتْ برنامه نقش مهمی دارد، نباید از اهمیت بازخورد غافل شد.

رتبه‌های یک‌رقمی سال 98: کدام کارنامه؟ (11)

اگرچه برای موفقیتْ برنامه نقش مهمی دارد، نباید از اهمیت بازخورد غافل شد. شما با شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای کانون، بازخوردهای متنوعی را از طریق جعبه‌ابزار کارنامه دریافت می‌کنید. تحقیق جالبی نشان می‌دهد که هرچه توجه دانش‌آموزان به جعبه‌ابزار کارنامه بیشتر شود، پیشرفت تحصیلی بیشتری خواهند داشت.

شایان رضائیان‌زاده، رتبه‌ی 9 زبان از شیراز

کارنامه‌ی اشتباهات را برای هر درس دریافت می‌کردم و در آزمون‌های ایستگاه جبرانی و جامع استفاده می‌کردم. در این آزمون‌ها در روزهای آخر هفته‌ی دوم به سراغ آن می‌رفتم. در هر درس بر اساس وضعیت خودم (بر اساس کارنامه‌ی 5‌نوع‌درس) روش خاصی داشتم. مثلاً برای ریاضی و فیزیک که نقطه‌قوتم بود و طبیعتاً اشتباهات کمتری داشتم، سؤالات را مرور می‌کردم و چون تعداد اشتباهات کمتر بود، رغبت برای مطالعه هم بیشتر بود؛ ولی بقیه‌ی درس‌ها را دوباره حل می‌کردم تا ببینم آیا دوباره همان سؤالات را اشتباه پاسخ می‌دهم یا نزده می‌گذارم یا وضعیتم بهتر شده است. (شایان 3 سال کانونی بود و در 38 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کرد.)


کیانا مرادی، رتبه‌ی 9 تجربی از اراک

از کارنامه‌ی اصلی و کارنامه‌ی 5‌نوع‌درس استفاده می‌کردم. از کارنامه‌ی اصلی اشتباهاتم را استخراج می‌کردم و آن‌ها را در قسمتی یادداشت می‌کردم تا دوباره تکرار نکنم. از کارنامه‌ی 5‌نوع‌درس نقاط قوتم را پیدا می‌کردم و سعی می‌کردم ساعت مطالعه‌ی آن‌ها را کمتر کنم و در عوض، روی تست‌زنی برای درس‌های ضعیف تمرکز می‌کردم. (کیانا 3 سال کانونی بود و در 56 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کرد.)


6/5/2023 11:33:03 AM
Menu