رتبه‌های یک‌رقمی سال 98: کدام کارنامه؟ (10)

اگرچه برای موفقیتْ برنامه نقش مهمی دارد، نباید از اهمیت بازخورد غافل شد.

رتبه‌های یک‌رقمی سال 98: کدام کارنامه؟ (10)

اگرچه برای موفقیتْ برنامه نقش مهمی دارد، نباید از اهمیت بازخورد غافل شد. شما با شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای کانون، بازخوردهای متنوعی را از طریق جعبه‌ابزار کارنامه دریافت می‌کنید. تحقیق جالبی نشان می‌دهد که هرچه توجه دانش‌آموزان به جعبه‌ابزار کارنامه بیشتر شود، پیشرفت تحصیلی بیشتری خواهند داشت.

فاطمه زارعی، رتبه‌ی 1 تجربی از بوشهر

کارنامه‌ی اصلی را بعد از هر آزمون از سایت می‌گرفتم. برایم نمره مهم بود و اگر نمره‌ی درسی کم بود، دفتر برنامه‌ریزی و ساعت مطالعه را بررسی می‌کردم و اگر مشکل از آن بود، ساعت مطالعه را افزایش می‌دادم. اگر هم مشکل از ساعت مطالعه نبود، حتماً دلیل آن را پیدا و رفع می‌کردم. برای اینکه وضعیتم را در طول سال تحصیلی رصد کنم، کارنامه‌ی پروژه‌ای را از سایت کانون می‌گرفتم و بررسی می‌کردم. اشتباهاتم را اول از دفترچه‌ی آزمون بررسی می‌کردم و برای تکمیل آن، کارنامه‌ی اشتباهات را بررسی می‌کردم. (فاطمه 3 سال کانونی بود و در 63 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کرد.)


علی مبارکی، رتبه‌ی 7 تجربی از کاشمر

کارنامه‌ی اشتباهات را بعد از آزمون بررسی می‌کردم. چون پیش می‌آمد که روز جمعه فرصت کافی برای تحلیل کامل دفترچه نداشته باشم، قبل از هرچیز حتماً کارنامه‌ی اشتباهاتم را حل می‌کردم و در روزهای بعد، دوباره دفترچه‌ی آزمون را حل کرده و بعد تحلیل می‌کردم. از کارنامه‌ی آزمون که همان روز اول به سراغ آن می‌رفتم، برای بررسی تراز هر درس استفاده می‌کردم. وقتی از کارنامه‌ی اشتباهات، پاسخ‌های غلط را پیدا می‌کردم، به سراغ کتاب‌های کار می‌رفتم و مبحث آن را مطالعه می‌کردم. همچنین اگر این اشتباهات به‌دلیل بی‌دقتی بود، بی‌دقتی‌ها را در دفترچه‌ یادداشت می‌کردم. (علی 2 سال کانونی بود و در 30 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کرد.)


6/3/2023 12:56:21 AM
Menu