رتبه‌های یک‌رقمی سال 98: کدام کارنامه؟ (9)

اگرچه برای موفقیت، برنامه نقش مهمی دارد، نباید از اهمیت بازخورد غافل شد.

رتبه‌های یک‌رقمی سال 98: کدام کارنامه؟ (9)

اگرچه برای موفقیت، برنامه نقش مهمی دارد، نباید از اهمیت بازخورد غافل شد. شما با شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای کانون، بازخوردهای متنوعی را از طریق جعبه‌ابزار کارنامه دریافت می‌کنید. تحقیق جالبی نشان می‌دهد که هرچه توجه دانش‌آموزان به جعبه‌ابزار کارنامه بیشتر شود، پیشرفت تحصیلی بیشتری خواهند داشت.

فاطمه یکه‌فلاح، رتبه‌ی 6 زبان از هشتگرد

از کارنامه‌ی 5‌نوع‌درس استفاده می‌کردم و وقتی به سراغ آن می‌رفتم درس‌ها را بر اساس وضعیتشان شناسایی و دسته‌بندی می‌کردم و سعی می‌کردم درس‌هایی را که قوی بودند، یعنی نقاط قوت پایدار و نقاط قوت را تا آخر سال حفظ کنم و برای درس‌های زرد و قرمز که نوسانی و چالشی بودند، برنامه‌ریزی خاصی داشته باشم تا بهتر شوند. روش کارم برای این درس‌ها مرورکردن بود که برای این کار، به‌ویژه بعد از عید، از کتاب زرد عمومی استفاده کردم و همچنین تست‌های نشان‌دارم را هم حل کردم. (فاطمه 2 سال دانش‌آموز کانون بود و در 37 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کرد.)


سپهر صالحی‌عمران، رتبه‌ی 7 تجربی از آمل

بیشتر از کارنامه‌ی بازیابی استفاده می‌کردم. از این کارنامه، سؤالاتی که پرتکرار و مهم بود، استخراج می‌کردم. همچنین مباحثی را که در آن‌ها غلط داشتم، شناسایی می‌کردم و برای رفع آن‌ها، مبحث‌ها را از کتاب درسی و  درس‌نامه‌ی کتاب‌های آبی کانون مرور می‌کردم. برای بررسی پیشرفت درس‌ها از کارنامه‌ی 5‌نوع‌درس استفاده می‌کردم و درس‌هایی را که ضعیف بودم، پیدا می‌کردم و برای آن‌ها در هفته‌های آینده زمان مطالعه و تعداد تست‌هایم را بیشتر می‌کردم. (سپهر 7 سال دانش‌آموز کانون بود و در 109 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کرد.)


6/9/2023 6:07:43 AM
Menu