قرن بیست‌ویکم: عصر آموزش به خود

روزهای ابتدایی تعطیلی مدارس شاید با ابراز رضایت برخی از دانش‌آموزان مواجه شدیم که البته طبیعی بود.

قرن بیست‌ویکم: عصر آموزش به خود

روزهای ابتدایی تعطیلی مدارس شاید با ابراز رضایت برخی از دانش‌آموزان مواجه شدیم که البته طبیعی بود. رفته‌رفته که این تعطیلی به طول انجامید، همان دانش‌آموزان به فکر برنامه‌ریزی و مطالعه و آزمون بیشتر افتادند. اکثر دانش‌آموزان پرتلاش کنکوری، امروز، در حال تلاش و کوشش هستند. از فضای مجازی و فیلم‌های آموزشی استفاده می‌کنند و در چند آزمون آنلاین کانون هم شرکت کرده‌اند. آموزش تعطیل نبوده و نیست. اگر بخواهیم، می‌توانیم. اگر مسئله‌ی ما باشد، حتماً آن را حل می‌کنیم. فقط باید بدانیم که این مسئله حل می‌شود. مهمْ نوع واکنش ما به مسئله است.

اینکه چه زمانی مدارس دوباره باز می‌شود، مهم نیست. در هر صورت، برنامه‌ی راهبردی را دارید. آن را جلوی خود بگذارید. مباحث و صفحاتی را که باید بخوانید، مشخص است. تلاش کنید راهی برای یادگرفتن پیدا کنید. کمی سخت است. عادت کرده‌ایم به آموزش مستقیم؛ اما می‌توانیم به خودمان هم آموزش دهیم. این قرنْ عصر آموزش به خود است و این خودش نوعی توانایی است. برای به‌دست‌آوردن آن تلاش کنید.

منبع :

مازیار شیروانی مقدم
نويسنده : مازیار شیروانی مقدم
6/2/2023 7:54:36 PM
Menu