گفت‌وگوی ویژه با حسین بصیر، رتبه‌ی 3 ریاضی از روستای ترکمپور

این گفت‌وگو در جشن نخبگان کنکور 1396 توسط کاظم قلم‌چی با حسین بصیر انجام شد. در این گفت‌وگو می‌توانید درس‌هایی را از پیوستگی یاد بگیرید.

گفت‌وگوی ویژه با حسین بصیر، رتبه‌ی 3 ریاضی از روستای ترکمپور

این گفت‌وگو در جشن نخبگان کنکور 1396 توسط کاظم قلم‌چی با حسين بصير انجام شد. در این گفت‌وگو می‌توانید درس‌هایی را از پیوستگی یاد بگیرید.


- در چند آزمون‌ برنامه‌اي شرکت کردي؟

من دو سال عضو کانون بودم و در 43 آزمون شرکت کردم.

- برنامه‌ي اصلي مطالعاتي شما در هفته چه بود؟

برنامه‌ي اصلي من بيش‌تر بر اساس برنامه‌ي راهبردي بود. ابتداي هفته‌ برنامه‌ي کلي‌ مي‌نوشتم و هر روز جزئيات آن را مشخص مي‌کردم. هفته‌ي اول بيش‌تر عمومي و هفته‌ي دوم بيش‌تر اختصاصي مي‌خواندم. چهارشنبه و پنج‌شنبه‌ي قبل از آزمون از دي‌وي‌دي‌هاي کتاب‌هاي آبي استفاده مي‌کردم و آزمون‌هاي سال‌هاي گذشته‌ي کانون را تمرين مي‌کردم. اين دي‌وي‌دي‌ها ابزار خوبي براي آزمون دادن هستند.

- چگونه برنامه‌ي مدرسه و برنامه‌ي کانون را با هم تلفيق مي‌کردي؟

برنامه‌ي مدرسه اغلب از کانون عقب‌تر بود. من هميشه با برنامه‌ي راهبردي پيش مي‌رفتم و در مواردي که هنوز تدريس نشده بود کتاب درسي را مي‌خواندم و آن مباحث را با تست زدن از کتاب آبي تمرين مي‌کردم.

- تست‌هاي تأليفي کار مي‌کردي يا از همان اول به سراغ سؤالات کنکورهاي سال‌هاي گذشته مي‌رفتي؟

من فقط تست‌هاي کنکورهاي سراسري را کار مي‌کردم. برخي از دانش‌آموزان تست تأليفي کار مي‌کنند در حالي که ممکن است يک سؤال هم از آن‌ها در کنکور نيايد.

حسین بصیر

محمد استادمحمدی، رتبه‌ی 1 ریاضی کشور در سال 91 در حال تقدیر از حسین بصیر در جشن نخبگان کنکور 1396


- اگر در آزموني افت تراز داشتي نگران شرکت در آزمون بعدي نبودي؟

در هيچ آزموني به دليل نگراني از افت تراز غيبت نکردم. فقط در يک آزمون غيبت کردم و چاره‌اي جز غيبت نداشتم. اين آزمون در ايام محرم برگزار مي‌شد. به کنار جاده آمدم و منتظر ماشين شدم اما هيچ ماشيني پيدا نکردم که مرا به حوزه‌ي آزمون برساند. مجبور شدم فرداي آن روز سؤالات را بگيرم و جواب بدهم. در آزمون‌هايي که افت تراز داشتم نااميد نمي‌شدم و سعي مي‌کردم اشکالاتم را رفع کنم. اگر هم رتبه‌ام خوب مي‌شد سعي مي‌کردم وضعيتم را حفظ کنم.

- يک‌برنامه‌اي بودي يا چندبرنامه‌اي؟

من يک‌برنامه‌اي بودم و در هيچ آزمون ديگري غير از کانون شرکت نکردم. قبل از اين‌که به کانون بيايم مطالعات پراکنده داشتم ولي برنامه‌ي راهبردي به مطالعه‌ام نظم داد.

- تا چه حد 8 پروژه‌ي آزمون را مي‌شناختي؟

قبل از شروع آزمون‌ها يک بار برنامه‌ي راهبردي را بررسي مي‌کردم تا ديدگاه کلي از تعداد مرورها و پروژه‌ها و اهداف آن‌ها داشته باشم. اين موضوع به من آرامش مي‌داد. بهترين ويژگي برنامه‌ي راهبردي بودجه‌بندي منطقي و مرورهاي آن‌ است.

حسین بصیر

حسین بصیر در کنار مادرش


- چه‌قدر از واکنش اطرافيان خود تأثير مي‌گرفتي؟

در اطراف من دانش‌آموز درس‌خوان نبود؛ اما من از ديگران تأثير منفي نمي‌گرفتم و فقط به هدفم فکر مي‌کردم. پشتيبان ويژه‌ام، کاظم مرادي، رتبه‌ي 9 رياضي سال 95، بود و شرايط مرا داشت و خودش هم روستايي بود. من راحت‌تر با او حرف مي‌زدم. ايشان هم راهنمايي و مشاوره‌ي خوبي به من داد.

- مهم‌ترين چيزي که در کانون ياد گرفتي چيست؟

مهم‌ترين ويژگي آزمون‌ها برنامه‌ريزي آن است. من ياد گرفتم که هر مبحث را در جاي خود و به‌موقع بخوانم؛ نه زودتر نه ديرتر.

- غير از درس خواندن چه کارهاي ديگري انجام مي‌دادي؟

من تا سوم دبيرستان تابستان‌ها کار کشاورزي و دامداري مي‌کردم. بعد از کنکور هم در يک مغازه‌ي تعويض روغن ماشين کار کردم.

- هدفت براي آينده چيست؟

من به ابداع و نوآوري علاقه دارم و رشته‌ي مکانيک گرايش ساخت و توليد را ادامه خواهم داد.

حسین بصیر


فایل های ضمیمه

گفت‌وگوی ویژه با حسین بصیر، رتبه‌ی 3 ریاضی از روستای ترکمپور
5/30/2023 10:42:20 AM
Menu