کاظم قلم چی

کاظم قلم چی
درباره من

فعالیت در دسته بندی های

  • 409فرصت برابر
  • 370مشاوره
  • 259زنگ برنامه ریزی
  • 124رتبه های برتر کنکور و آزمون
  • 19اخبار و رویداد ها
  • 14انتخاب رشته کنکور
  • 8کنکوری ها و دوازدهم
  • 3مادرها و پدرها بخوانند
  • 2متوسطه
  • 1دبستانی ها

آخرین مطالب

4/2/2023 9:22:59 AM