منابع مرور در دوران جمع بندی

با توجه به اهمیت و سختی آن درس باید زمان کافی برای مرور به صورت مطالعه‌ی مطالب مهم، جاهایی که خودتان علامت زده‌اید و حاشیه‌نویسی‌های کتاب یا جزوه بگذارید.

 1. منابع مرور در دوران جمع بندی

  منابع مرور در دوران جمع بندی


 2. تکمیل یادگیری با مرور و جمع بندی

  تکمیل یادگیری با مرور و جمع بندی


 3. چگونه مطالب حجیم را جمع بندی و مرور کنیم؟

  چگونه مطالب حجیم را جمع بندی و مرور کنیم؟


 4. مرور و جمع بندی راهی برای موفقیت بیش تر

  مرور و جمع بندی راهی برای موفقیت بیش تر


 5. هرکاری با جمع بندی تکمیل می شود

  هرکاری با جمع بندی تکمیل می شود


 6. جمع بندی به روش بازیابی

  جمع بندی به روش بازیابی


 7. دوران جمع بندی برای من

  دوران جمع بندی برای من


 8. چگونه جمع بندی صحیحی داشته باشیم؟

  چگونه جمع بندی صحیحی داشته باشیم؟


 9. جمع بندی به توان بی نهایت

  جمع بندی به توان بی نهایت


 10. جمع بندی با ریتم 6 و 8

  جمع بندی با ریتم 6 و 8


موضوعات پر جستجو