راهنمای انتخاب رشته کنکور تجربی

انتخاب رشته کنکور 98

نرم افزار رایگان انتخاب رشته کنکور

انتخاب رشته براساس

رشته دلخواه شما
سایر رشته ها
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه علوم پزشکي تهران بازدید: 14338 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران بازدید: 9702 دانشگاه علوم پزشکي ايران بازدید: 6860 دانشگاه علوم پزشکي شيراز بازدید: 6620 دانشگاه علوم پزشکي تبريز بازدید: 5887 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج بازدید: 5757 دانشگاه اصفهان بازدید: 5040 دانشگاه علوم پزشکي همدان بازدید: 4878 دانشگاه علوم پزشکي كاشان بازدید: 4479 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان بازدید: 4244 دانشگاه علوم پزشکي اروميه بازدید: 4104 دانشگاه علوم پزشکي جهرم بازدید: 3879 دانشگاه شيراز بازدید: 3821 دانشگاه الزهرا(س) - تهران بازدید: 3740 دانشگاه تبريز بازدید: 3592 دانشگاه شهيد چمران اهواز بازدید: 3462 دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگ... بازدید: 3430 دانشگاه قم بازدید: 3372 دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگ... بازدید: 3355 دانشگاه زنجان بازدید: 3339 دانشگاه بوعلي سينا - همدان بازدید: 3308 دانشگاه اراک بازدید: 3238 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران بازدید: 3205 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان بازدید: 3139 دانشگاه شهرکرد بازدید: 3123 دانشكده علوم پزشكي مراغه بازدید: 3107 دانشگاه ايلام بازدید: 2960 دانشگاه كاشان بازدید: 2958 دانشگاه اروميه بازدید: 2933 دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل... بازدید: 2865 دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل ... بازدید: 2854
سایر دانشگاه ها

با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه تجربی در چه رشته هایی قبول شده اند ؟

یادگار ماندگار احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟

وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید
متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.

رشته های پرطرفدار در سال گذشته

با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید