معرفی رشته‌های دانشگاهی (لیست رشته ها)

یکی از مهم‌ترین عوامل برای موفقیت در هر رشته علاقه مندی به آن رشته است. برای این منظور باید رشته‌ی مورد علاقه خود را به طور کامل بشناسید.

معرفی رشته‌های دانشگاهی (لیست رشته ها)

یکی از مهم ترین عوامل برای موفقیت در هر رشته علاقه مندی به آن رشته است. برای این منظور باید رشته‌ی مورد علاقه خود را به طور کامل بشناسید. در این مطالب از طریق مصاحبه با دانشجویان دانشگاه‌های برتر در هر رشته سعی کرده ایم شما را به شناخت کافی در مورد آن رشته برسانیم.

این لیست روزانه به روزرسانی میشود و رشته های جدید به آن اضافه میشوند.


رشته تحصیلی رشته های دانشگاهی

مهندسی پزشکی

مهندسی شیمی

بیوتکنولوژی

مهندسی کامپیوتر

مهندسی برق

مهندسی مواد

مهندسی هوافضا

مهندسی صنایع

مهندسی پلیمر

مهندسی مکانیک

علوم کامپیوتر

مهندسی عمرانمامایی

هوشبری

داروسازی

گفتار درمانی

پرستاری

مهندسی بهداشت حرفه‌ای

دندانپزشکی

شنوایی سنجی

پزشکی

اتاق عمل

ژنتیک

رادیولوژی

شیمی


حسابداری

حقوق

روانشناسی

مدیریت مالی

علوم قضائی

علوم تربیتی(فرهنگیان)زبان و ادبیات انگلیسی

حسام الدین تقوی پور
تهيه شده توسط : حسام الدین تقوی پور
محمد سنجری
ارسال شده توسط : محمد سنجری