رشته «نقشه‌کشی معماری» از دیدگاه رتبه 3 کنکور 98 هنرستان

علی‌رضا غفاری، رتبه 3 نقشه‌کشی معماری از قم در مورد رشته خود می‌گوید.

رشته «نقشه‌کشی معماری» از دیدگاه رتبه 3 کنکور 98 هنرستان

علی‌رضا غفاری - رتبه 3 نقشه‌کشی معماری - قم

به گفته معمار بزرگ معاصر، سرکار خانم زاها حدید، اگر زندگی آسان مطلوبتان است معماری را انتخاب نکنید.

معماری هنری ممزوج با کمی فن است. ذهنی سیال و خلاق طلب می‌کند و زاییده ذهن لطیف است.

یک معمار باید علی‌رغم برخورداری از یک ذهن خلاق، آراسته به شخصیت معنوی نیز باشد تا هنرش را به عنوان جلوه‌ای از خداوند در آثارش بازتاب دهد.

معماری در هنرستان تنها قطره‌ای از اقیانوس بی‌کران این رشته است.

بنده این رشته را به دلیل داشتن استعداد فطری در طراحی، انتخاب کردم.