مطالب مرتبط با گفتگو با رتبه های برتر کنکور

گفتگو با رتبه های برتر کنکور

۱۳۹۵ دی

گفتگو با رتبه 9 منطقه 3 کنکور تجربی 95 : مصطفی یزدان پناه

گفتگو با رتبه 1 منطقه 3 کنکور ریاضی 95 : سید علیرضا سمیعی

۱۳۹۵ آذر

روش مطالعه امیرحسین باوند با درصد ریاضی 100 در کنکور تجربی 95

فیلم گفتگو با علیرضا آروین رتبه 4 منطقه 3 کنکور تجربی 95

گفتگو با زهرا اسماعیلی رتبه 3 منطقه 3 کنکورانسانی 95

گفتگو با سعیده قاسمیان رتبه 8 منطقه 3 کنکور انسانی 95

گفتگو با رتبه‌ی 1 منطقه‌ی 2 کنکور ریاضی 95 : حسین مقدس

گفتگو با رتبه 2 منطقه 3 کنکور تجربی 95 : شقایق بناوند

روش مطالعه مهلا میرزایی با درصد فیزیک 100 در کنکور 95

گفتگو با رتبه 2 کشوری کنکور تجربی 95 :محمدامین روانبخش

۱۳۹۵ آبان

فیلم گفتگو با رتبه‌ی 7 کشوری کنکور تجربی 95 : آرمین گلچین

فیلم گفتگو با رتبه‌ی 3 کشوری کنکور ریاضی 95 : کوشا جافریان

گفتگو با رتبه 1 منطقه 3 کنکور انسانی 95 ،عبدالرحمان اشکوه

فیلم : گفتگو با رتبه 1 کنکور تجربی 95 ، محمد احمدی

فیلم : گفتگو با رتبه 2کشوری کنکور ریاضی 95 ، امیرمحمد فرزانه

فیلم گفتگو با رتبه 3 کنکور تجربی 95 : سهیل محمدی

۱۳۹۵ خرداد

رتبه 58 کنکور : در دوران جمع بندی 200 نمره پیشرفت داشتم + فیلم

۱۳۹۵ فروردین

سارا همتی رتبه‌ی 1 کنکور 94: در نوروز چگونه درس خواندم؟

۱۳۹۴ اسفند

رتبه‌ی 4 کنکور تجربی : چگونه در نوروز افزایش تراز پیدا کردم؟

۱۳۹۴ بهمن

قبولی دارو سازی دانشگاه شیراز :چگونه افزایش تراز داشتم؟

گفت‌و‌گو با دانشجوی دندان پزشکی که ازچهارم دبستان به کانون آمد

گفت‌و‌گو با رتبه 21 کنکور تجربی که از دبستان به کانون آمد

رتبه‌ی 141 کنکور 94 : چگونه افزایش تراز داشتم؟

گفتگو باسامان دولتی و مادرش :ازمبارزه با سرطان تارتبه 525کنکور

بیشتر