گفتگو با رتبه های برتر کنکور

مطالب مرتبط با گفتگو با رتبه های برتر کنکور

1397 دی

گفت‌وگو با متین حافظی، رتبه‌ی 1049 ریاضی منطقه‌ی 2 از زنجان

گفت‌وگو با عبدالله رئیسی، رتبه‌ی 2 انسانی از روستای کله‌گان

مصاحبه با نسترن برزگر رتبه 9 کشوری هنر

1397 آذر

خاطرات واقعی از رتبه‌های برتر کنکور (3)

قهرمان پیشرفت: حامد بصیری، از رتبه‌ی 6700 تا رتبه‌ی 507

1397 آبان

گفت‌وگو با مهدی خیاطی، رتبه‌ی 198 تجربی از سراب

1395 دی

گفتگو با رتبه 9 منطقه 3 کنکور تجربی 95 : مصطفی یزدان پناه

گفتگو با رتبه 1 منطقه 3 کنکور ریاضی 95 : سید علیرضا سمیعی

1395 آذر

روش مطالعه امیرحسین باوند با درصد ریاضی 100 در کنکور تجربی 95

فیلم گفتگو با علیرضا آروین رتبه 4 منطقه 3 کنکور تجربی 95

گفتگو با زهرا اسماعیلی رتبه 3 منطقه 3 کنکورانسانی 95

گفتگو با سعیده قاسمیان رتبه 8 منطقه 3 کنکور انسانی 95

گفتگو با رتبه‌ی 1 منطقه‌ی 2 کنکور ریاضی 95 : حسین مقدس

گفتگو با رتبه 2 منطقه 3 کنکور تجربی 95 : شقایق بناوند

روش مطالعه مهلا میرزایی با درصد فیزیک 100 در کنکور 95

گفتگو با رتبه 2 کشوری کنکور تجربی 95 :محمدامین روانبخش

1395 آبان

فیلم گفتگو با رتبه‌ی 7 کشوری کنکور تجربی 95 : آرمین گلچین

فیلم گفتگو با رتبه‌ی 3 کشوری کنکور ریاضی 95 : کوشا جافریان

گفتگو با رتبه 1 منطقه 3 کنکور انسانی 95 ،عبدالرحمان اشکوه

فیلم : گفتگو با رتبه 1 کنکور تجربی 95 ، محمد احمدی

فیلم : گفتگو با رتبه 2کشوری کنکور ریاضی 95 ، امیرمحمد فرزانه

فیلم گفتگو با رتبه 3 کنکور تجربی 95 : سهیل محمدی

1395 خرداد

رتبه 58 کنکور : در دوران جمع بندی 200 نمره پیشرفت داشتم + فیلم

1395 فروردین

سارا همتی رتبه‌ی 1 کنکور 94: در نوروز چگونه درس خواندم؟

1394 اسفند
بیشتر