آشنایی با رشته‌های هنرستان

مطالب مرتبط با آشنایی با رشته‌های هنرستان

خرداد 1398

برنامه و کتاب‌های درسی (سال 97) رشته «حسابداری» هنرستان

آشنایی با رشته‌ی امور باغی

اردیبهشت 1398

آشنایی با رشته «بورس و اوراق بهادار» در شاخه کاردانش

آشنایی با رشته‌ی امور دامی

هنرجویان کاردانش و کنکور هنرستان

اسفند 1397

آشنایی رشته‌ی تولید برنامه‌های تلویزیونی

آشنایی با رشته‌ی ماشین‌های کشاورزی

آشنایی با رشته‌ی صنایع نساجی

بهمن 1397

آشنایی با رشته‌ی مکاترونیک

دی 1397

آشنایی با رشته‌ی امور زراعی

آشنایی با رشته‌ی معدن

آذر 1397

آشنایی با رشته‌ی ماشین‌ابزار

آشنایی با رشته‌ی رشته‌ی صنایع دستی (فرش)

آشنایی با رشته‌ی نمایش

آبان 1397

آشنایی با رشته‌ی رشته‌ی پویانمایی (انیمیشن)

مرداد 1397

آشنایی با رشته «طراحی و توسعه صفحات وب» در شاخه کاردانش

تیر 1397

آشنایی با رشته «امور اداری» در شاخه کاردانش

برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «شبکه و نرم‌افزار رایانه»

برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «گرافیک»

خرداد 1397

برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «حسابداری»

برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «تربیت بدنی»

برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکترونیک»

برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکتروتکنیک»

آذر 1396

در مورد شاخه‌ی کاردانش بیش‌تر بدانیم

بیشتر