هنرستان

برچسب ها

مطالب مرتبط با هنرستان

خرداد 1398

دشوارترین سوالات تربیت بدنی دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (3)

دشوارترین سوالات تربیت بدنی دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (2)

دشوارترین سوالات تربیت بدنی دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (1)

دشوارترین سوالات الکتروتکنیک دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (3)

دشوارترین سوالات الکتروتکنیک دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (2)

دشوارترین سوالات الکتروتکنیک دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (1)

منابع کنکور هنرستان 98 ، ضرایب و تعداد سوال درس‌ها

آشنایی با رشته‌ی امور باغی

اردیبهشت 1398

آشنایی با رشته «بورس و اوراق بهادار» در شاخه کاردانش

آشنایی با رشته‌ی امور دامی

کتاب‌های آبی پایه دوازدهم ویژه کنکور هنرستان

هنرجویان کاردانش و کنکور هنرستان

گفت‌وگو با موسی درویشی، معلم هنرستان طالقانی بوشهر

فروردین 1398

سه سؤال کلیدی از هنرجویان هنرستانی

دشوارترین سوالات حسابداری دوازدهم هنرستان آزمون 16 فروردین (1)

دشوارترین سوالات گرافیک دوازدهم هنرستان آزمون 16 فروردین (1)

نکته‌های مهم «طبقه‌بندی اقلام ترازنامه» رشته حسابداری دوازدهم

دشوارترین سوالات حسابداری دوازدهم هنرستان آزمون 16 فروردین (3)

دشوارترین سوالات گرافیک دوازدهم هنرستان آزمون 16 فروردین (2)

دشوارترین سوالات آزمون 16 فروردین تربیت بدنی دوازدهم (3)

نکته‌های مهم «رگولاتور» رشته الکتروتکنیک دوازدهم هنرستان

دشوارترین سوالات حسابداری دوازدهم هنرستان آزمون 16 فروردین (2)

دشوارترین سوالات آزمون 16 فروردین تربیت بدنی دوازدهم (2)

دشوارترین سوالات آزمون 16 فروردین تربیت بدنی دوازدهم (1)

نکته‌های مهم «نیمه‌هادی‌ها» رشته الکتروتکنیک دوازدهم هنرستان

سوالات دام‌دار درس فارسی 3 آزمون 16 فروردین دوازدهم هنرستان

سوالات دام‌دار درس فارسی 1 آزمون 7 فروردین دوازدهم هنرستان

نکته‌های مهم «ترازنامه» از رشته حسابداری دوازدهم هنرستان

سوالات دام‌دار درس فارسی 3 آزمون 7 فروردین دوازدهم هنرستان

سوالات دام‌دار آزمون 7 فروردین تأسیسات دوازدهم هنرستان (1)

بیشتر