سوالات پرتکرار کنکور نقشه‌کشی عمومی

بعضی از پرسش‌ها در دو یا چند کنکور گوناگون به صورت مشابه و یا با اندکی تغییر، تکرار شده‌اند. در فایل ضمیمه، تعدادی از پرسش‌های پرتکرار نقشه‌کشی کنکور سراسری مربوط به رشته‌ی نقشه‌کشی عمومی برای ش...

سوالات پرتکرار کنکور نقشه‌کشی عمومی

با توجه به نزدیک شدن به زمان کنکور، نیاز به مطالعه‌‌‌ و بررسی سوالات کنکورهای چند سال گذشته، بیش از پیش احساس می‌شود. با دقت بیش‌تر روی کنکورهای گذشته، متوجه می‌شوید که بعضی از پرسش‌ها در دو یا چند کنکور گوناگون به صورت مشابه و یا با اندکی تغییر، تکرار شده‌اند.  با اطمینان می‌توان گفت با تمرکز بیش‌تر روی این‌گونه سوال‌ها می‌توانید دانش خود را به خوبی ارزیابی کنید. توصیه‌ی من این است که مباحث مربوط به این‌گونه سوال‌ها را در کتاب‌های درسی خود پیدا کرده و با دقت بیش‌تری مطالعه کنید.

در فایل ضمیمه، تعدادی از پرسش‌های پرتکرار نقشه‌کشی کنکور سراسری مربوط به رشته‌ی نقشه‌کشی عمومی برای شما فراهم شده است. این پرسش‌ها از کنکورهای پنج سال گذشته (88 تا 92) برگزیده شده‌اند. مجموعه‌ی کامل کنکورهای پنج سال اخیر همراه با پاسخ تشریحی آن‌ها را می‌توانید در کتاب‌های زرد کانون ببینید

3/26/2023 1:03:13 AM