بررسی تحلیلی تستهای کنکور سراسری رشته مکانیک مبحث زاویه قیچی

فیلم بررسی تحلیلی تستهای کنکور سراسری رشته مکانیک خودرو در مبحث زاویه قیچی

بررسی تحلیلی تستهای کنکور سراسری رشته مکانیک مبحث زاویه قیچی

مبحث زاويه قيچی سوپاپ ها

رشته مکانیک خودرو ، جزو رشته‌های فنی محسوب می‌شود. دانش آموزانی که مدرک دیپلم این رشته را دارند با ادامه تحصیل در مقطع کاردانی، می‌توانند یک تکنسین ماهر شوند.

فیلم زیر، مربوط به بررسی تست های کنکور 98 مکانیک خودرو است.

فایل های ضمیمه

بررسی کنکور 98 مکانیک خودرو
تحلیل مبحث زاویه قیچی سوپاپ‌ها
4/2/2023 9:36:55 AM