دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی خرداد 1402+ شبه نهایی

در ادامه برنامه امتحان نهایی خرداد 1401 دوازدهمی‌ها را مشاهده می‌کنید.

دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی خرداد 1402+ شبه نهایی

در ادامه برنامه امتحان نهایی خرداد 1402 دوازدهمی ها را مشاهده می کنید. 

با کلیک برروی هریک از درس ها می توانید امتحانات نهایی برگزار شده سال های قبل و امتحانات شبه نهایی را مشاهده کنید.


در صورت انتشار سوالات توسط آموزش و پرورش ، حداقل سه ساعت بعد از برگزاری امتحان نهایی 1402، سوال و پاسخ در لینک مربوط به هر درس قرار خواهد گرفت.


برای مشاهده نمونه سوال های امتحان نهایی ، برروی لینک ها کلیک کنید

پس از برگزاری آزمون و قرار گرفتن سوالات و پاسخ ها لینک ها مشخص می شوند

دانلود امتحانات نهایی فصل محور

دانلود امتحانات شبه نهایی 1402


با کلیک برروی هریک از درس ها می توانید سوال و پاسخ نهایی امسال و سوالات امتحانات نهایی سال های قبل و امتحانات شبه نهایی را مشاهده کنید.


ساعت امتحانساعت 8 صبح

تاریخ امتحانریاضی و فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
یک شنبه
31 اردیبهشت 1402
تعلیمات دینی 3تعلیمات دینی 3تعلیمات دینی 3
سه شنبه
2 خرداد 1402
فیزیک 3فیزیک 3تاریخ 3
پنج شنبه
4 خرداد 1402
فارسی 3فارسی 3فارسی 3
یک شنبه 
7 خرداد 1402
هندسه 3ریاضی 3جامعه شناسی 3
سه شنبه 
9 خرداد 1402
زبان انگلیسی 3زبان انگلیسی 3زبان انگلیسی 3
پنج شنبه
11 خرداد 1402
شیمی 3شیمی 3فلسفه 2
سه شنبه
16 خرداد 1402
حسابان 2زیست 3علوم و فنون ادبی 3
پنج شنبه
18 خرداد 1402
سلامت و بهداشتسلامت و بهداشتسلامت و بهداشت
یک شنبه
21 خرداد 1402
ریاضیات گسستهزمین شناسیریاضی و آمار 3
سه شنبه 
23 خرداد 1402
عربی 3عربی 3عربی 3
پنج شنبه
25 خرداد 1402
علوم اجتماعیعلوم اجتماعیجغرافیا 3


برنامه امتحان نهایی  پایه یازدهم

ساعت امتحان8 صبح

تاریخ امتحانریاضی و فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
دوشنبه
8 خرداد 1402
حسابان 1ریاضی 2ریاضی و آمار 2
چهارشنبه
10 خرداد 1402
عربی 2عربی 2علوم و فنون ادبی 2


برنامه امتحان نهایی پایه دهم

ساعت امتحان8 صبح

تاریخریاضی و فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
دوشنبه
1 خرداد 1402
فارسی 1فارسی 1فارسی 1
چهارشنبه 
3 خرداد 1402
فیزیک 1زیست 1 عربی 1دانلود امتحانات شبه نهایی 1402

6/8/2023 6:41:19 PM
Menu