7 فروردین فنون - دهم انسانی - درسنامه - امیرحسین کاروین

بررسی درسنامه و نکات مهم نیمسال اول فنون دهم انسانی

7 فروردین فنون - دهم انسانی - درسنامه - امیرحسین کاروین

سلام دوستان خوبم!

امیدوارم که درس خوندن خسته تون نکرده باشه!

امروز میخوایم تمام نکات ریز و درشت کتاب فنون دهم رو با هم مرور کنیم.

و به جمع بندی خوبی از نیمسال اول برسیم.

دفترچه جامع 7 فروردین

5/30/2023 12:16:47 PM
Menu