ویژه انسانی: فیلم تحلیل آموزشی آزمون 19 اسفند 1401

در این مطلب فیلم حل و تحلیل آموزشی سؤالات آزمون 19 اسفند می‌آید:

ویژه انسانی: فیلم تحلیل آموزشی آزمون 19 اسفند 1401

کی از کاربردهای آزمون، یادگیری است. برخی از دانش آموزان از این جنبه مهم غفلت می کنند. با مشاهده تحلیل آزمون، می توانید نکات مهم سؤالات را یاد بگیرید و در صورت نیاز، برای خودتان یادداشت کنید. این یادداشت ها در دوران جمع بندی و برای بازیابی مطالب مفید خواهد بود.

در تحلیل آموزشی آزمون، علاوه بر تشریح و حل سؤالات، نکات پیرامونی آن ها نیز تدریس می شود و از این رو، کارایی و تأثیر تحلیل چندین برابر می شود.

*** معتقدیم این تحلیل آموزشی، یک کلاس درس کامل برای دانش آموزان رشته انسانی است.

در این مطلب فیلم حل و تحلیل آموزشی سؤالات آزمون 19 اسفند می آید:


معرفی تحلیلگران دروس اختصاصی انسانی:

ریاضی و آمارمحمد ابراهیم توزنده جانی: مدرس ریاضیات مراکز برتر آموزشی، طراح سؤالات آزمون های کانون در رشته های انسانی، تجربی و ریاضی، گزینشگر درس ریاضی و آمار انسانی در آزمون های کانون 
آروین حسینی: مدرس ریاضیات کنکور، طراح سؤال درس ریاضی و آمار انسانی 

آراد بحری: رتبه ۳۹۰ کنکور سراسری، دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر، مدرس درس ریاضی رشته‌های تجربی، ریاضی و انسانی


علوم و فنون ادبیسید علیرضا احمدی: (رتبه 41 کنکور سراسری 96)، سرگروه درس علوم و فنون ادبی و ادبیات عمومی آزمون های کانون 
یاسین مهدیان: (رتبه 41 کنکور سراسری 1400)، دانشجوی دبیری ادبیات، ویراستار و طراح سؤالات آزمون های کانون 
عربیسید محمدعلی مرتضوی: (رتبه 41 کنکور سراسری 89)، سرگروه و طراح درس عربی انسانی آزمون های کانون، مدرس عربی کنکور، مؤلف کتاب آبی پیمانه ای عربی کنکور انسانی 

سید علیرضا صفوی: رتبه ۶۱ کنکور سراسری، دانشجوی دانشگاه علوم قضایی، مدرس درس عربی، طراح سؤال آزمون‌های کانون

فلسفهسبا جعفرزاده: (رتبه 29 کنکور سراسری 99)، طراح و گزینشگر سؤالات آزمون های کانون، مدرس کنکور 
منطق 

امیرکیا باقری: رتبه ۳۶ کنکور سراسری، دانشجوی روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، مدرس تخصصی درس منطق، ویراستار درس فلسفه و منطق آزمون‌های کانون

روان شناسیمهدی جاهدی: کارشناس ارشد روانشناسی، مدرس و مشاور کنکور انسانی، دارنده مدال طلای المپیاد ادبی، طراح سؤالات درس روانشناسی در آزمون های کانون 
اقتصادمهدی ضیائی: (رتبه 1 کنکور سراسری 99)، مدرس اقتصاد کنکور، طراح و گزینشگر سؤالات آزمون های کانون 
مشاورهسحر محمدی: (رتبه 7 کنکور سراسری 1400)، مشاور رتبه‌های یک و سه کنکور 1401 

شایسته است دوستانی که از تحلیل ها بهره می برند، هم این مطلب را برای دوستانشان ارسال کنند تا آن ها نیز استفاده کنند و هم در قسمت نظرات، نظر خود را در مورد این خدمت آموزشی رایگان که به همت اساتید و رتبه های برتر کنکور ارائه می شود، اعلام کنند. 

تذکر: شایان ذکر است مواردی که در تحلیل ها و مشاوره ذکر می شود، نظر شخصی تحلیلگر و مشاور محترم است و توسط کانون تایید نمی شود.


=>> برای مشاهده فیلم های تحلیل آموزشی آزمون های قبل، اینجا کلیک کنید.

فایل های ضمیمه

ریاضی و آمار- سؤال 1 تا 4- محمد ابراهیم توزنده جانی
ریاضی و آمار- سؤال 5 تا 10- محمد ابراهیم توزنده جانی
ریاضی و آمار- سؤال 11 تا 16- محمد ابراهیم توزنده جانی
ریاضی و آمار- سؤال 17 تا 20- محمد ابراهیم توزنده جانی
ریاضی و آمار- سؤال 1 تا 5- آروین حسینی
ریاضی و آمار- سؤال 6 تا 10- آروین حسینی
ریاضی و آمار- سؤال 11 تا 15- آروین حسینی
ریاضی و آمار- سؤال 16 تا 20- آروین حسینی
ریاضی و آمار- سؤال 231 تا 235- آروین حسینی
ریاضی و آمار- سؤال 1 تا 3- آراد بحری
ریاضی و آمار- سؤال 4 تا 6- آراد بحری
ریاضی و آمار- سؤال 7 تا 10- آراد بحری
ریاضی و آمار- سؤال 11 تا 16- آراد بحری
ریاضی و آمار- سؤال 17 تا 20- آراد بحری
ریاضی و آمار- سؤال 231 تا 235- آراد بحری
عربی - سؤال 91 تا 94- سید محمدعلی مرتضوی
عربی - سؤال 95 تا 98- سید محمدعلی مرتضوی
عربی - سؤال 99 تا 101- سید محمدعلی مرتضوی
عربی - سؤال 102 تا 105- سید محمدعلی مرتضوی
عربی - سؤال 106 تا 110- سید محمدعلی مرتضوی
عربی - سؤال 129 تا 130- سید محمدعلی مرتضوی
عربی - سؤال 111 تا 112- سید علیرضا صفوی
عربی - سؤال 113 تا 117- سید علیرضا صفوی
عربی - سؤال 118 تا 120- سید علیرضا صفوی
عربی - سؤال 121 تا 124- سید علیرضا صفوی
عربی - سؤال 126 تا 130- سید علیرضا صفوی
منطق- سؤال 181 تا 185 - امیرکیا باقری
منطق- سؤال 186 تا 190 - امیرکیا باقری
روان شناسی - سؤال 201 تا 210- مهدی جاهدی
روان شناسی - سؤال 221 تا 230- مهدی جاهدی
اقتصاد - سؤال 211 تا 215- مهدی ضیائی
اقتصاد - سؤال 216 تا 220- مهدی ضیائی
علوم و فنون ادبی- سؤال 21 تا 24- سید علیرضا احمدی
علوم و فنون ادبی- سؤال 24 تا 26- سید علیرضا احمدی
علوم و فنون ادبی- سؤال 26 تا 28- سید علیرضا احمدی
علوم و فنون ادبی- سؤال 28 تا 30- سید علیرضا احمدی
علوم و فنون ادبی- سؤال 30 تا 33- سید علیرضا احمدی
علوم و فنون ادبی- سؤال 33 تا 36- سید علیرضا احمدی
علوم و فنون ادبی- سؤال 36 تا 40- سید علیرضا احمدی
علوم و فنون ادبی- سؤال 41 تا 45 - یاسین مهدیان
علوم و فنون ادبی- سؤال 46 تا 50- یاسین مهدیان
علوم و فنون ادبی- سؤال 51 تا 60- یاسین مهدیان
فلسفه- سؤال 161 تا 163- سبا جعفرزاده
فلسفه- سؤال 164 تا 166- سبا جعفرزاده
فلسفه- سؤال 167 تا 170- سبا جعفرزاده
فلسفه- سؤال 171 تا 172- سبا جعفرزاده
فلسفه- سؤال 173 تا 175- سبا جعفرزاده
فلسفه- سؤال 176 تا 177- سبا جعفرزاده
فلسفه- سؤال 178 تا 180- سبا جعفرزاده
فلسفه- سؤال 191 تا 195- سبا جعفرزاده
فلسفه- سؤال 196 تا 200- سبا جعفرزاده
مشاوره - قانون 20-80 - سحر محمدی
5/30/2023 3:31:42 PM
Menu