زهرا دامیار

زهرا دامیار
درباره من

فعالیت در دسته بندی های

  • 90کنکوری ها و دوازدهم
  • 3متوسطه
  • 3جمع بندی کنکور
  • 1کنکور 98
  • 1کنکور 1400
  • 1کنکور دی 1401

آخرین مطالب

6/6/2023 9:16:17 AM
Menu