سید محمد علی مرتضوی

سید محمد علی مرتضوی
درباره من دبیر مسئول گروه آزمون مسول درس گروه آزمون
فارغ التحصیل مرکز استعدادهای درخشان رشت
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف 

فعالیت در دسته بندی های

  • 176کنکوری ها و دوازدهم
  • 92کنکور 98
  • 45متوسطه
  • 36کنکور 99
  • 19کنکور 96
  • 15کنکور 97
  • 13کنکور 95
  • 7مشاوره
  • 7کنکور 94
  • 5جمع بندی کنکور

آخرین مطالب