پاسخ تشریحی فیزیک کنکور تجربی دی 1401

پیشنهاد میکنیم پاسخ تشریحی همه سوالات را بررسی کنید.

پاسخ تشریحی فیزیک کنکور تجربی دی 1401در سوال هایی که برایتان مهم تر است همه‌ی پاسخ ها را مطالعه کنید . پیشنهاد می کنیم همه‌ی پاسخ های تشریحی را در سوال هایی که مد نظر شماست بررسی کنید. از بررسی مقایسه ای پاسخ های دبیران جمع بندی بهتری خواهید داشت . توجه کنید که دبیران این پاسخ های تشریحی را در زمانی کوتاه نوشته اند بنابراین مقایسه‌ی پاسخ‌ها ارزیابی جامع تری به شما خواهد داد . پاسخ ها به ترتیب زمان ارسال توسط دبیران بارگذاری شده است

 ۱- حسین عبدوی‌نژاد

۲- عارف رسولی

۳- زهره آقامحمدی

۴- مجتبی نکوئیان

۵- منا محقق‌منتظری

۶- سیدعلی حیدری

۷- زهرا رستگارپور

۸- حسین طرفی

۹- حمید سلیم‌پور

۱۰- مهدی حاجی‌نژادیان

۱۱- سیدرضا علائی

۱۲- مرتضی رحمان‌زاده

۱۳- مهدی سلطانی

۱۴- زهرا لطفی و حسین نوری

۱۵- امید پارسافرد

۱۶- کیانوش کیان‌منش

۱۷- پگاه قدیری

۱۸- محمود منصوری

۱۹- حسین الهی

۲۰- اقبال محمدی

۲۱- آرش یوسفی

۲۲- علی ملایجردی

2/4/2023 2:41:30 AM