پاسخ تشریحی شیمی کنکور دی 1401

پیشنهاد می‌کنیم همه پاسخ‌های تشریحی را بررسی کنید.

پاسخ تشریحی شیمی کنکور دی 1401
در سوال هایی که برایتان مهم تر است همه‌ی پاسخ ها را مطالعه کنید . پیشنهاد می کنیم همه‌ی پاسخ های تشریحی را در سوال هایی که مد نظر شماست بررسی کنید. از بررسی مقایسه ای پاسخ های دبیران جمع بندی بهتری خواهید داشت . توجه کنید که دبیران این پاسخ های تشریحی را در زمانی کوتاه نوشته اند بنابراین مقایسه‌ی پاسخ‌ها ارزیابی جامع تری به شما خواهد داد . پاسخ ها به ترتیب زمان ارسال توسط دبیران بارگذاری شده است.

1- امیر حاتمیان

۲- روزبه رضوانی

۳- حسن رحمتی‌کوکنده

۴- رامین فتحی

۵- فرزاد نجفی‌کرمی

۶- محسن زمردپور

۷- میلاد غدیرزاده

۸- امید رضوانی

۹- بهنام قازانچایی

۱۰- شهرام همایون‌فر

۱۱- علی امینی‌سودکلایی

۱۲- جعفر پازوکی

۱۳- آرمان اکبری

۱۴- آرمین بابایی‌سمیرمی و کیوان اسدی

۱۵- علیرضا شهریاری

۱۶- امیرمحمد کنگرانی‌فراهانی

۱۷- حسین معدن‌دار

۱۸- محمدشایان شاکری


2/4/2023 2:29:28 AM