پاسخ ویدئویی کنکور تجربی 1402 (نوبت اول - دی ماه 1401) | ریاضی

پاسخ ویدئویی ریاضی کنکور تجربی 1402 (نوبت اول - دی ماه 1401) توسط دبیران مدارس تیزهوشان تهران

پاسخ ویدئویی کنکور تجربی 1402 (نوبت اول - دی ماه 1401) | ریاضی

پاسخ ویدئویی ریاضی کنکور تجربی 1402 (نوبت اول - دی ماه 1401)

توسط دبیران مدارس تیزهوشان تهران


برای مشاهده پاسخ ویدئویی تمام دروس به آدرس زیر مراجعه کنید

https://www.kanoon.ir/Article/301653


فایل های ضمیمه

سوال 111 | ریاضی | سروش موئینی
سوال 112 | ریاضی | سهیل حسن‌خانپور
سوال 113 | ریاضی | دانیال ابراهیمی
سوال 114 | ریاضی | علی‌اصغر شریفی
سوال 115 | ریاضی | سروش موئینی
سوال 116 | ریاضی | سهیل حسن‌خانپور
سوال 117 | ریاضی | دانیال ابراهیمی
سوال 118 | ریاضی | سروش موئینی
سوال 119 | ریاضی | سهیل حسن‌خانپور
سوال 120 | ریاضی | علی‌اصغر شریفی
سوال 121 | ریاضی | علی‌اصغر شریفی و مصطفی کرمی
سوال 122 | ریاضی | علی‌اصغر شریفی و مصطفی کرمی
سوال 123 | ریاضی | سهیل حسن‌خانپور
سوال 124 | ریاضی | علی‌اصغر شریفی و مصطفی کرمی
سوال 125 | ریاضی | سروش موئینی
سوال 126 | ریاضی | سروش موئینی
سوال 127 | ریاضی | دانیال ابراهیمی
سوال 128 | ریاضی | مصطفی کرمی
سوال 129 | ریاضی | سهیل حسن‌خانپور
سوال 130 | ریاضی | دانیال ابراهیمی
سوال 131 | ریاضی | علی‌اصغر شریفی و مصطفی کرمی
سوال 132 | ریاضی | علی‌اصغر شریفی و مصطفی کرمی
سوال 133 | ریاضی | سروش موئینی
سوال 134 | ریاضی | سروش موئینی
سوال 135 | ریاضی | دانیال ابراهیمی
سوال 136 | ریاضی | سهیل حسن‌خانپور
سوال 137 | ریاضی | علی‌اصغر شریفی و مصطفی کرمی
سوال 138 | ریاضی | دانیال ابراهیمی
سوال 139 | ریاضی | علی‌اصغر شریفی و مصطفی کرمی
سوال 140 | ریاضی | علی‌اصغر شریفی و مصطفی کرمی
3/20/2023 7:02:47 PM