پاسخ تشریحی ریاضی کنکور تجربی دی 1401

توجه کنید که دبیران این پاسخ‌های تشریحی را در زمانی کوتاه نوشته اند بنابراین مقایسه‌ی پاسخ‌ها ارزیابی جامع‌تری به شما خواهد داد .

پاسخ تشریحی ریاضی کنکور تجربی دی 1401

در سوال هایی که برایتان مهم تر است همه‌ی پاسخ ها را مطالعه کنید .

 پیشنهاد می کنیم همه‌ی پاسخ های تشریحی را در سوال هایی که مد نظر شماست بررسی کنید. از بررسی مقایسه ای پاسخ های دبیران جمع بندی بهتری خواهید داشت . 

توجه کنید که دبیران این پاسخ های تشریحی را در زمانی کوتاه نوشته اند بنابراین مقایسه‌ی پاسخ‌ها ارزیابی جامع تری به شما خواهد داد .

 پاسخ ها به ترتیب زمان ارسال توسط دبیران بارگذاری شده است .

1- علی‌اصغر شریفی

2- میثم فلاح

3- سجاد داوطلب

 4- امیر محمودیان

5- فرهاد رهبران

6- حمیدرضا کلاته جاری

7- حمیدرضا جعفریان

8-مهدی حاجی نژادیان

9- حسین عبدوی نژاد

10- علی آزاد

11- امیرپرهام شاملی

12- جهانبخش نیک نام

13- محمد ساسانی

14- رضا سیدنجفی

15- صادق فتحی الیاسی

16- نیکا کاویانی

17- ابراهیم صالحی

18- فرشاد صدیقی فر

19- علیرضا کلانتری

20- سیدحسین سیدموسوی

21- علی پرنده

22-محمدابراهیم توزنده جانی

23- مهین گریوانی

24-محمد حمیدی

25- علی احمدی قزل دشت

26- توحید اسدی

2/4/2023 3:10:38 AM