انکم مسئولون - دهم انسانی - سوال - امیرحسین کاروین

بررسی درس دوم کتاب عربی دهم به کمک سوالات تستی و تشریحی منتخب

انکم مسئولون - دهم انسانی - سوال - امیرحسین کاروین

سلام به علوم انسانی ها!

امروز هم میخوایم بخشی از کتاب عربیتون رو با تست و سوالات تشریحی مرور کنیم!

روال رو دیگه خودتون میدونید.پس من چیزی نمیگم.


عيِّن الأصحّ و الأدقّ في الجواب للتّرجمة أو التّعریب أو المفهوم: 

1 .«عندَما حَضَرَت مُعلِّمتُنا فِي الصّفِّ قُمْنا مِن مَکانِنا لاحترامها فَقامت بتَعلیمِ الدّروس!»:

1) آموزگار ما وقتی در کلاس حاضر شد، (ما) به احترامش از جای خود بلند شدیم و (او) به آموزش درس‌ها پرداخت!

2) وقتی معلّم ما در کلاس حضور یافت، برای احترام گذاشتن به او از جاهای خود برخاستیم و او به یاددادن درس اقدام کرد!

3) هنگامی که دبیرمان وارد کلاس شد، جهت احترام از جای خود بلند شدیم و او به آموختن درس‌ها اقدام کرد!

4) زمانی که معلّم به کلاس ما آمد، ما به احترام وی از جای خود برخاستیم و او به آموزش درس‌ها به ما پرداخت!

2 .«کانَ أبونا یَنصَحُنا دائماً و یَقُولُ: يَجِبُ عَلَى كلِّ الْمُواطِنینَ أن یَستَفیدوا مِنَ الْمَرافِقِ العامَّةِ بِشکلٍ مُناسبٍ و یَتَعاوَنُوا مَعاً عَلی مُحافَظَتِها!»:

1) پدرمان همیشه ما را نصیحت می‌کند و می‌گوید: بر همه شهروندان لازم است که از تأسیسات عمومی به نحو احسن استفاده کنند و بر محافظت از آنها با هم همیاری نمایند!

2) همواره پدرمان، ما را نصیحت می‌کرد و می‌گفت: بر همه شهروندان واجب است که از تأسیسات عمومی به شکل مناسبی استفاده نمایند و با هم بر نگهداری از آنها همکاری کنند!

3) پدر ما همیشه ما را سفارش می‌نمود و می‌گفت: استفاده به شکلی مناسب از امکانات عمومی بر همه شهروندان لازم است و همه باید با هم بر مراقبت نمودن از آنها همکاری کنند! 

4) همواره پدر، ما را سفارش می‌کرد و می‌گفت: بر هر شهروندی لازم است که به شکلی مناسب از تأسیسات عمومی استفاده نماید و همه بر نگهداری از آنها با هم همیاری کنند!

3 .عیِّن الصّحیح: 

1) کیف قَدَرتْ مریم علی أن تَسمَعَ صوت مکیّفات الهواء من البعید؟: چطور مریم صدای کولر را از دور با گوش خود شنید؟

2)‌ أعتقد بأنّ إطفاء المصابیح حین تدریس المعلّمین کان عملاً قبیحاً.: معتقدم که خاموش کردن چراغ‌ها به هنگام درس دادن معلّم‌ها کار زشتی بود.

3) أ فهمت معنی المرافق العامّة؟ إن کنتَ صادقاً فبیِّن لی معناها!: آیا واقعاً معنی تأسیسات عمومی را فهمیدی؟ اگر راست‌ می‌گویی پس برای من هم معنایش را توضیح بده.

4) مَن أمَرَک أن تغلق حنفیّة الماء حالیاً، إنّی اُرید غُسل یَدی.: چه کسی به تو گفت اکنون شیر آب را ببندی؟ من می‌خواهم دستم را بشویم.

4 .«در کتابخانه چهار کتاب را در شش روز خواندم.»:

1) قرأتُ أربعة کُتُبٍ فی ستّة أیّامٍ فی المکتبة.     2) فی المکتبة قرأتُ خمسة کُتُبٍ فی ستّة أیّامٍ.

3) قرأتُ أربع کتاباً فی تِسع یوماً فی مَکتبةٍ.        4) قرأتُ الکتاب الرّابع فی الیوم السّادس فی المکتبةِ.

5 .عَیّن الأنسب للمفهوم للبیت التّالیّ: «چو افتد به دست اراذل امور / شود عدل و انصاف منکوب زور»

1) مَن زَرَع العُدوان حَصَد الخُسران.                  2) إذا مَلَك الأراذل هَلَك الأفاضل.

3) رأیان خَیرٌ من رأیٍ واحدٍ                              4) عداوَة العاقل خیرٌ مِن صَداقة الجاهل

دفترچه جامع 4 آذر رو یادتون نره!!!!!

11/29/2022 5:05:12 AM